In Streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg is een expositie ‘Doesburg viert feest, 1937 en 1987’ te zien. De expositie is van 28 maart tot en met 16 mei 2015 te bezichtigen. De Roode Tooren is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur Het museum is gratis toegankelijk en is te vinden op Roggestraat 9-11-13 in Doesburg.

 

Doesburg is ontstaan nabij de plek waar de Oude IJssel in de Nieuwe of Gelderse IJssel stroomt. Een uitermate geschikte plaats voor het drijven van handel. De landsheren, de graven van Gelre, Gerard III en zijn zoon Otto II verlenen Doesburg in de 13e eeuw, o.a. in 1237, belangrijke rechten. Doesburg krijgt een weekmarkt, een jaarmarkt, een waag en mag tol heffen van vreemde kooplieden.

 

De graven, later hertogen van Gelre, zijn ook graaf van Zutphen. Doesburg behoort tot de graafschap Zutphen en volgt min of meer het stadsrecht van die stad. Het wapen van Doesburg beeldt een versterkte stad uit: een burcht met een poort en aan weerszijden een maansikkel. De maansikkel of ‘wassenaar’ is ontleend aan het oudste stadszegel van de stad. De inwoners kunnen burgers worden en zijn dan vrije mensen. Ook het katholieke geloof speelt in die tijd een grote rol in het dagelijks leven.

 

In de 14e eeuw krijgt de stad een eigen bestuur of magistraat. Dit bestuur bestaat uit schepenen en raden, die binnen de stad regeren en recht mogen spreken. Vonnissen over leven of dood worden geveld door de rechtbank van de landsheer in Arnhem. De stadsbestuurders worden later ook wel burgemeesters genoemd. Doesburg ontwikkelt zich tot een middelgrote handelsstad en wordt in het midden van de 15e eeuw lid van de Hanze. De gilden van handwerkslieden en kooplieden zijn van groot belang voor de welvaart van de stad. Na 1550 is de grote bloei van de stad voorbij. Doesburg, dat spoedig een belangrijke vesting- of garnizoensstad wordt, blijft het centrum van de regio.

 

In 1937 werd, ondanks de moeilijke economische tijden, het 700-jarig bestaan van de stad uitbundig gevierd. Straten werden versierd, stadspoorten opgericht en er werd een groot aantal activiteiten en feestelijkheden georganiseerd. Sportwedstrijden, straatfeesten, een allegorische en een historische optocht. Heel de bevolking vierde mee.

 

In 1987 begon de Stichting Doesburg 750 al vroeg met de voorbereidingen. Alle geledingen van de bevolking werden hierbij betrokken. De werkgroep Reünie haalde de mensen bijeen, die de vieringen in 1937 nog hadden meegemaakt. Scholen, sportverenigingen, culturele instellingen, heel de bevolking, waaronder ook de Turkse en de Molukse inwoners, vierde feest.

 

De expositie tracht van beide feesten een impressie te geven, waarin velen, oud en jong zich zullen kunnen herkennen. Inmiddels bestaat Doesburg 777 jaar, waaraan ook aandacht besteed wordt. Na 2015 kan men alweer gaan denken aan de viering van Doesburg 800 jaar in 2038. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Streekmuseum De Roode Tooren en Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Doesburg 777.

doesburg viert feest