In streekmuseum De Roode Tooren is van zaterdag 19 juni tot en met 6 februari 2011 de expositie ‘De Oude IJssel van de bron tot Doesburg’ te zien. De expositie geeft aan de hand van kaarten, teksten en foto’s een boeiend overzicht van de Oude IJssel.


De Oude IJssel ontspringt tegenwoordig in de buurt van het Duitse Raesfeld (als Issel) en stroomt bij Doesburg als Oude IJssel in de Gelderse IJssel. De ontstaansgeschiedenis vanuit de ijstijden wordt fraai weergegeven en ondersteunt met beenderen van de mammoet.


Daarbij komt de bewoningsgeschiedenis in beeld middels enige vondsten uit het mesolithicum, neolithicum en de brons- en ijzertijd. Onder deze vondsten bevindt zich het schedeldak van de oudste mens in Gelderland, een vrouw uit het mesolithicum gevonden bij Laag-Keppel.


De Oude IJssel is de basis geweest voor onder andere de vestiging van een tiental ijzergieterijen en ruim twintig kastelen en adellijke huizen. Ook hieraan wordt uitgebreid aandacht besteed. Uiteraard komen ook de onderwerpen waterschap, scheepvaart en recreatie aan de orde.


Bij het deel ecologie wordt stilgestaan bij het weer voorkomen van de otter in het Oude IJsseldal. De recent bij Doesburg doodgereden otter is in geprepareerde vorm op de tentoonstelling te zien.


De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem en komt mede tot stand door diverse instellingen en particulieren. Het streekmuseum De Roode Tooren is gevestigd in de Roggestraat. De toegang is gratis.