De herstructurering van de Doesburgse wijk Zuidelijk Molenveld is afgerond. Op vrijdag 29 mei wordt dit feit feestelijk gevierd aan het Prins Bernhardplein, het groene hart van de wijk. Bewoners, omwonenden en vertegenwoordigers van bedrijven worden door Woonservice IJsselland uitgenodigd.

 

Op 16 september 2010 kwamen de bewoners van de Beatrixstraat en het Prins Bernhardplein in het Zuidelijk Molenveld voor het eerst bijeen om te praten over de toekomst van hun wijk. Aan deze straten stonden op dat moment nog 76 kleine en verouderde duplexwoningen met grote tuinen die voor de toekomst niet meer geschikt waren.

 

Bovendien was de woonomgeving rommelig en het tuinonderhoud op een aantal plaatsen slecht. Woonservice IJsselland besloot om deze woningen te slopen en de wijk samen met bewoners en de gemeente Doesburg opnieuw vorm te geven.

 

Tijdens deze startbijeenkomst werden door bewoners veel goede ideeën meegegeven over het gewenste uiterlijk van de woningen en de woonomgeving. Verder in het traject is intensief met een klankbordgroep bestaande uit bewoners overlegd over de eisen aan de nieuwe wijk en de voortgang van het traject. In drie bijeenkomsten zijn alle bewoners geïnformeerd over de plannen. Daarnaast is men door middel van diverse nieuwsbrieven uitgebreid op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Na de sloop zijn er in verschillende fases door Woonservice IJsselland 24 huurappartementen en 9 levensloopbestendige huurwoningen gebouwd, bijna allemaal in de sociale huursector. Bovendien zijn er aan het Prins Bernhardplein acht ruime betaalbare eengezinswoningen gebouwd die allen verkocht zijn.

 

Nu zijn de nieuwe woningen bewoond en is de openbare ruimte opnieuw ingericht door de gemeente Doesburg. Woonservice IJsselland en de gemeente Doesburg laten weten trots te zijn op het resultaat.

 

Om dit heuglijke feit te vieren vindt er op vrijdagmiddag 29 mei een feestje plaats aan het Prins Bernhardplein, in het groene hart van de wijk waar natuur, spelen en ontmoeten allemaal een plek hebben. Nieuwe bewoners, omwonenden en vertegenwoordigers van bedrijven die aan dit project hebben meegewerkt zijn uitgenodigd.

 

Onder het motto ‘de kroon op het werk’ heft iedereen samen het glas op de toekomst in het Zuidelijk Molenveld. Ook aan de kinderen uit de buurt wordt deze middag gedacht: ze zijn van harte welkom bij Speeltuinvereniging Kindervreugd en natuurlijk is er voor hen allerlei lekkers te krijgen en van alles te doen.

Zuidelijk Molenveld