Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Doesburg hebben zich 53 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 53 sollicitanten bevinden zich 16 vrouwen. De leeftijd varieert van 30 tot en met 62 jaar.

 

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

VVD      :   18

D66      :     8

CDA      :     7

PvdA                        :     7

GroenLinks   :     4

Lokale partij   :     4

SGP                :     1

Onbekend   :     4

 

Onder de kandidaten bevinden zich 31 (oud) wethouders, 9 raadsleden en 3 leden van Provinciale Staten. De overige 10 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de sector dienstverlening.
In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Doesburg is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren.

 

Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

 

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het najaar in de gemeenteraad van Doesburg worden vastgesteld. Gosse Noordewier is waarnemend burgemeester van Doesburg sinds de ziekte en het overlijden van burgemeester Kees Luesink.