FNV toetst en analyseert sociaal gezicht Doesburg

Doesburg heeft op Doetinchem na het beste sociale beleid in de regio. Dat blijkt uit onderzoek waarin gekeken is naar armoedebeleid, sociale werkvoorzieningen en thuiszorg. Landelijk gezien is Doesburg een middenmoter. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, een onderzoek naar het sociale beleid van gemeenten. Daarbij is gekeken naar de afzonderlijke indicatoren op de onderdelen, werk, inkomen en zorg. In het totaal zijn er honderd vragen gesteld aan de gemeenten. Frans van der Krul van FNV Lokaal Doesburg analyseerde het onderzoek en kwam met de volgende bevindingen.


Werk
‘Op duurzame uitstroom scoort Doesburg de maximale 10 punten. Inzet hierbij gaat worden om de stijgende instroom bij een dalende re-integratiebudget, dit door middel van preventie van de instroom. Wat ook goed is beoordeeld is het verplichte keurmerk (Blik op Werk) waar een re-integratieburo bij aan moet zijn gesloten. Het is alleen jammer dat de werkzoekenden niet zelf een persoonsgebonden re-integratie budget kunnen krijgen om de ondersteuning zelf te regelen.


De gemeente signaleert grote knelpunten bij het plaatsen van werkzoekende: te weinig arbeidsplaatsen beschikbaar bij werkgevers en de vele sociale problematiek bij werkzoekenden (fysieke belemmeringen, taalproblemen, schulden). Er is een dalende tendens waar te nemen bij de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in dienst van werkgevers 2010 (12), 2011 (9) en geschat 2012 (6) (ex –WIW’ers/ID’ers). Mensen die werken met behoud van uitkering krijgen van de gemeente geen bonus of een toeslag op hun uitkering. Werkt dus slecht als een motivatie-instrument.


De gemiddelde wachttijd voor een voor een SW- geïndiceerde werkplek (onder andere Presikhaaf) loopt ook sterk op; 2009 -48 maanden, 2010 -50 maanden, 2011 -53 maanden. Er worden geen SW geïndiceerde in een voortraject geplaatst. Dus geen arbeidsmatige invulling van de wachttijd. Men zit dus achter de geraniums.


De bezuinigingen leiden ertoe dat de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening nog langer worden. Er worden op beperkte schaal opdrachten gegund aan SW bedrijven zoals groenvoorziening, stadsonderhoud, enz. Dit zonder openbare aanbesteding.


Jongeren tot 27 jaar die zich hebben gemeld, hebben allen een werk/leeraanbod ontvangen. Er is helaas geen specifiek beleid voor de groep niet-melders. Verder verwacht de gemeente dat als het gaat om de plannen van de WWNV veel problemen in uitvoering, beschikbare arbeidsplaatsen en veel burgers zullen in de financiële problemen komen.


Inkomen
De tijd die er zit tussen de bijstandsaanvraag en het moment van besluitvorming, zijn 35 kalenderdagen en kan als lang worden beschouwd. Maar voldoet wel. Er is geen beleid/onderzoek gedaan wat er gebeurt met mensen die bij nader inzien besluiten om geen bijstandsuitkering aan te vragen. Het gevolg zou kunnen zijn dat mensen zonder inkomen komen te zitten, schulden opbouwen en in een sociaal isolement terecht komen. Of zelfs in het criminele circuit belanden.


Bij de langdurigheidstoeslag doet de gemeente het goed. Het is alleen jammer dat de gemeente niet automatisch over gaat tot kwijtschelding van diverse lokale heffingen, terwijl dit wel kan sinds 2008. De gemeente voert de bijzondere bijstand uit op basis van de huidige wet, en hanteert voor specifieke categorieën soms een vereenvoudigde procedure om deze snel een (voorlopige) beschikking te geven.


De gemeente staat niet toe dat bij een kleine inkomensoverschrijdingen per maand er een beroep kan worden gedaan op een minimaregeling. Zeer strikt beleid. Dus 1 euro erover en men krijgt niets. Kan honderden euro’s schelen. De schuldhulpverlening wachttijd is gemiddeld 14 kalenderdagen.


De rechten en plichten van een huisbezoek zijn in een protocol vastgelegd, maar het weigeren van toegang zal leiden tot een diepgaand onderzoek, ook al is er geen specifieke aanleiding voor een huisbezoek. Ook hier geeft de gemeente aan dat burgers in de financiële problemen gaan komen. Verder wordt het Rijksbeleid gevolgd.


Zorg
De gemeente denkt uit eigen middelen de kortingen te kunnen opvangen, en draagt dus geld bij aan het WMO-budget. Samen wordt er met de burger gezocht naar ander vormen van ondersteuning en hoopt hiermee de uitgaven te beperken. Bij de thuiszorg wordt een uurtarief (H1) van 22,66 euro gehanteerd, aangezien de aanbesteding nog niet is afgerond (2012) is dit nog niet bekend.


Het is een goede zaak dat de looptijd/convenant lang is, circa 48 maanden. Er worden duidelijke kwaliteitseisen gesteld deze moeten voldoen aan het Kwaliteitsdocument, Verantwoorde hulp bij het huishouden. Teven heeft de gemeente opgenomen dat men werkzoekenden in dienst neemt die moeilijk aan de slag komen, bijvoorbeeld langdurige werklozen, etnische minderheden en mensen met een SW- indicatie. De gemeente houdt regelmatig een klantentevredenheidsonderzoek onder de cliënten.


Mantelzorgers kunnen uit een aanbod van de gemeente zelf een keuze maken over de ondersteuning die men zelf nodig heeft. Wat nog verbeterd zou kunnen worden; de mantelzorgers meer betrekken bij de WMO-aanvraag van degene die zij verzorgen, dus kanteling nog meer doorvoeren. Het is onbekend of de mantelzorgers aanspraak kunnen maken op een compensatieplicht. Mantelzorgers worden immers benoemd als direct belanghebbende.


De landelijke regelgeving belemmerd de gemeente vaak om een goed eigen WMO-beleid te voeren. Denk hierbij aan het wegvallen van de alphahulpconstructie, en niet elk product/dienst leent zich goed voor het in de markt zetten hiervan. De komende decentralisaties bieden de kleine gemeente wel een hele grote uitdaging om alles goed te organiseren. Men krijgt veel op haar bordje.’

3 reacties

 1. Peter Bollen PvdA

  Doesburg scoort redelijk tot goed. Prettig te zien dat Doetinchem beter scoort! Daar wordt het sociaal beleid al jaren bestuurd door de PvdA. In Doesburg wordt het sociaal beleid al jaren bestuurd door de SP. Wint flexibiliteit en pragmatisme het dan toch van starre dogmatisme? Of zijn er hele andere redenen waarom doetinchem beter scoort?
  Laten we in ieder geval hopen dat de verbeterpunten uit dit onderzoek snel zullen worden opgepakt door de Doesburgse bestuurders. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat er geen Sw geindiceerden achter de geriums komen te zitten!

 2. Bart

  @ Peter, Ben je een verkiezingspraatje aan het houden?
  Zo goed liggen “jullie ” niet in de peilingen dus iets wat gepaster kan wel toch? De huidige pvda doet me denken aan het andere schip………….Die voer tegen een ijsberg aan en dacht ik kan niet zinken…………….dat was 100 jaar geleden.

  Peter? Heb je al een sloep uitgezocht?

 3. robert duis

  Heren ….. ik ben niet van de “Politiek”.

  Lees wel links en rechts zoal wat er leeft in deze “Tak van Sport”.

  Nu met de Formatie VVD-PvdA in zicht zijn de “rollen toch wel enigszins omgedraaid dunkt mij?” De “sloep” van Peter is inmiddels een comfortabel JACHT waar de heren van de PvdA dikke sigaren gaan roken met de VVD “ballen”. Zal hen binnenkort wel zien aanmeren in de luxe havens van Zuid – Frankrijk om de Poliiek te bespreken c.q. te kijken naar de schaars geklede dames die over het dek flaneren.

  Tijd heelt niet alleen alle wonden, Tijd “DOET OOK WONDEREN!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑