Vermapack in Doesburg blijft de gemoederen bezighouden. Bewoners aan de Lindewal en de Burgemeester Nahuijssingel hebben een expert in handen genomen om het rapport over de geuruitstoot van de fabriek aan de Verheullweg te beoordelen. Volgens Vermapack is er na aanpassingen niet aan de hand met de uitstoot van de fabriek.


Het gedoe rondom Vermapack duurt al geruime tijd. De jongste ontwikkeling is dat de buurtbewoners een expert in handen hebben genomen om het milieurapport van onderzoeksbureau Blauw uit Wageningen kritisch te bekijken.


De gemeente besliste eind vorig jaar dat Vermapack op halve kracht moest verder draaien om zo de geuruitstoot te verminderen. Vermapack plaatste daarop een naverbrander en stelde dat er geen vuiltje meer aan de lucht was.


De bewoners van de Lindewal en de Burgermeester Nahuijssingel blijven hun twijfels houden over de geuruitstoot van Vermapack en hebben Doesburger Geert Ellen gevraagd het rapport te bestuderen.


In De Gelderlander zegt dr. ir. Ellen dat er gemeten is hoeveel er is uitgestoten, maar niet wat erin zat. ‘Je moet juist weten om welke stoffen het gaat en hoe schadelijk ze zijn’, stelt de Doesburgse expert in De Gelderlander.


Foto: Google Streetview