De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg en omstreken (SGRD) heeft bij het gemeentebestuur opnieuw een verzoek ingediend voor een openbare toiletvoorziening in Doesburg. Het gaat om een voorziening die ook toegankelijk en bruikbaar is voor personen met een lichamelijke beperking. Dit is niet voor het eerst dat bij de gemeente wordt aangedrongen op het realiseren van deze voorziening.

 

Dat laat Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) weten. De BSMR deelt de mening van de SGRD, dat het ontbreken van een dergelijke voorziening een ernstig minpunt is voor de beleving van onze stad, voor zowel de inwoners als de bezoekers.

 

De BSMR heeft ongevraagd het gemeentebestuur dringend geadviseerd om het verzoek van de SGRD in te willigen en de gevraagde voorziening met voortvarendheid te realiseren.