Vier Doesburgse sportorganisaties kunnen in 2013 eenmalig een bijdrage van maximaal 1.000 euro aanvragen bij Fonds Lokaal Actief. De aanvraag kan tot 1 oktober 2013 worden ingediend bij Breedtesport Doesburg. Met het ontvangen geld dienen beweeg- en sportactiviteiten voor en door Doesburgers georganiseerd te worden.

 

Fonds Lokaal Actief wil hiermee bereiken dat de kennis over het nut van meer bewegen bij de inwoners van de gemeente toeneemt. De activiteiten richten zich op bewoners die lichamelijk onvoldoende actief zijn en die overgewicht hebben.

 

‘Uw sportorganisatie kan dus een aanvraag indienen bij het Fonds Lokaal Actief en zo meehelpen bij het realiseren van de doelstelling’, aldus Ward Terpstra van Breedtesport Doesburg.

 

Voor meer informatie, voorwaarden, het aanmeldingsformulier of vragen kunnen belangstellenden mailen naar info@sportenindoesburg.nl.