Als tweede organisatie in Nederland is VIT-hulp bij mantelzorg er in geslaagd het gouden keurmerk PREZO Informele Zorg te behalen. Nadat VIT vorig jaar het zilveren keurmerk verwierf werd de organisatie dit jaar opnieuw geauditeerd en behaalde ditmaal de maximale score die ‘goed was voor goud’.

 

VIT-hulp bij mantelzorg is actief in de gemeenten Doesburg, Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk. Hier biedt zij passende ondersteuning aan mantelzorgers zodat zij naast de zorg die zij geven kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Op deze manier kunnen mantelzorgers met eigen kracht, kennis en vaardigheden de zorg zo lang en goed mogelijk volhouden.

 

Het PREstatiemodel informele ZOrg (PREZO) is een resultaatgericht kwaliteitssysteem dat toetst op verantwoorde ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Het behalen van de maximale score wil zeggen dat VIT haar ondersteuning doeltreffend, doelmatig en klantgericht biedt en afstemt op de behoefte van de mantelzorger. Daarbij heeft zij de organisatie duurzaam en toekomstbestendig ingericht, zodanig dat de verantwoorde ondersteuning geboden kan worden.

 

Uit het keuringsrapport: ‘Mantelzorgers kunnen deelnemen aan de maatschappij doordat VIT vrijwilligers kan inzetten, scholing voor de mantelzorgers organiseert, maar vooral inzet op het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Voor de mantelzorger zijn er flyers beschikbaar met een groot aanbod aan activiteiten. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere lokale partijen om de mantelzorger te ondersteunen. De mentale weerbaarheid van de mantelzorger wordt vergroot door onder andere groepsbijeenkomsten, lotgenotencontact en respijtarrangementen.

 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de klanten tevreden zijn. Uit de gesprekken met de stakeholders komt hetzelfde beeld naar voren. Termen als proactief en “voor de troepen uit” worden gebruikt. De mantelzorgers zijn erg tevreden over dat wat VIT biedt, blijkt uit gesprekken met mantelzorgers.”VIT mag dit keurmerk 3 jaar voeren. Iedere 3 jaar wordt opnieuw bekeken of de organisatie nog voldoet aan de voorwaarden van het keurmerk.