Het college is incompetent gebleken het project ‘Noordelijk Molenveld’ aan te sturen. Hierdoor is mogelijk gemeenschapsgeld verloren gegaan. Dat laat GroenLinks in een voorlopig eerste reactie weten op het vandaag verschenen rapport ‘Overschrijding krediet revitalisering van de wijk Noordelijk Molenveld’.


Volgens GroenLinks Doesburg is het College verantwoordelijk voor de foutieve keuze van ingehuurde partijen, zo laat de politieke partij weten in een woensdagavond vrijgegeven persbericht.


GroenLinks meldt verder: ‘Omdat geen sluitende administratie is bijgehouden van de verrichte werkzaamheden, kan de conclusie van het college dat er geen middelen ten onrechte zijn aangewend niet worden onderbouwd. Dat geldt tevens voor de conclusie van het college dat de meerkosten onvermijdelijk bleken’.


De eindconclusie van GroenLinks is dat door foute keuzes van het College en falend toezicht door het college het onduidelijk is of er ten onrechte middelen zijn aangewend. Verder concludeert de oppositiepartij dat ‘de grote omvang van de budgetoverschrijding van 75 procent redelijkerwijs alleen kan worden verklaard doordat er wel degelijk middelen ten onrechte zijn aangewend.


‘Het college is incompetent gebleken dit project aan te sturen. Hierdoor is mogelijk gemeenschapsgeld verloren gegaan’, aldus GroenLinks in een persverklaring. GroenLinks merkt op dat de discussie over het rapport nog in de raad moet worden gevoerd en dat dit wellicht tot nieuwe inzichten kan leiden.


Woensdag werd het onderzoeksrapport bekendgemaakt. Het rapport concludeert dat er bij de start een slecht bestek lag dat als grondslag heeft gediend voor de kredietoverschrijding. Daarnaast is directievoering en toezicht van het grote project niet adequaat geweest. Ook is er onvoldoende projectmatig gewerkt, waardoor de gemeente niet afdoende heeft kunnen reageren.


Binnenkort  debatteert de raad over het rapport. Vermoedelijk vindt dit plaats op 26 en 28 april. Dan moet duidelijk worden hoe de financiering van de nog resterende extra kosten wordt geregeld en of de politieke schade door de uitgelopen wijkrenovatie herstelbaar is.


Zie ook:
College kan zich vinden in conclusies onderzoeksrapport