De stichting DoesburgseHanzefeesten houdt maandag 7 februari de HanzeBenefiet-avond. Met deze avond wil de stichting geld inzamelen om te gebruiken voor het organiseren van het jaarlijkse hanzefeest in Doesburg.


De benefietavond op 7 februari vindt plaats in restaurant De Bonte Hond. Een groep van veertig mensen worden van 19.00 tot 23.30 uur culinair verwend. Naast eten en drinken is er ruimte om te netwerken en leest Jan Ravensteijn gedichten voor.


Deelname aan de benefietavond kost 100 euro. Er zijn nog enkele stoelen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij Edward van der Beek. De stichting DoesburgseHanzefeesten wil – na aftrek van kosten – de avondopbrengst gebruiken voor de jaarlijkse hanzefeesten in de stad.