Hoornstra Infrabouw BV wil de tennisaccommodatie van tennisvereniging TVD 2002 op bedrijventerrein Beinum overnemen. De tennisclub wil op haar beurt verhuizen naar de Looiersweg. Hiervoor wordt een haalbaarheidsonderzoek gehouden.

Dat meldt de gemeente Doesburg. Vandaag hebben de gemeente Doesburg, tennisvereniging TVD 2002 en de Stichting bevordering tennissport Doesburg een intentieovereenkomst getekend.

Het is de bedoeling dat er over zo’n twee jaar getennist wordt op een nieuw aan te leggen en te bouwen tennisaccommodatie. Op het voormalige voetbalveld van Sportclub Doesburg aan de Looiersweg moet een onderhoudsarm en energiezuinig clubgebouw verrijzen met vier tennisbanen, een kinderbaan gecombineerd met oefenmuur en een of twee padelbanen. Padel lijkt het meest op een mix van tennis en squash.

Loods van Venema
De huidige tennisaccommodatie op bedrijventerrein Beinum zal worden verkocht aan ‘buurman’ Hoornstra Infrabouw BV. In juli 2016 hebben directeur Jan Hoornstra en de gemeente hierover een voorwaardelijke overeenkomst gesloten. Gemeente verkoopt alleen wanneer voor TVD 2002 een passend (betaalbaar) alternatief kan worden gevonden.

Voor Hoornstra vertegenwoordigt het terrein van de tennisaccommodatie meerwaarde als hij ook de loods van Venema kan aankopen. De ondernemers voeren hierover onderhandelingen. In een deel van deze loods bevindt zich het clubgebouw van TVD 2002.

Programma van Eisen
De van Hoornstra te ontvangen koopsom wordt volgens een contractafspraak uit 2002 door de gemeente geïnvesteerd in de nieuwe accommodatie. Voor het resterende benodigd bedrag wordt aan TVD 2002 een laagrentende lening verstrekt.

Een door een TVD 2002 werkgroep opgesteld Programma van Eisen vormt de basis voor het ontwerp voor de nieuwe tennisaccommodatie. Wanneer van het definitieve ontwerp de investeringskosten bekend zijn, kunnen de jaarlijkse uitgaven worden bepaald. Pas wanneer alle jaarlijkse uitgaven betaald kunnen worden uit contributie, kantine-opbrengsten, reclame- en sponsorinkomsten, wordt overgegaan tot de bouw.

Fred Jansen
‘Dit is een belangrijke voorwaarde in de intentieovereenkomst. Het worden dus spannende tijden’, benadrukt sportwethouder Fred Jansen. ‘En ik heb vertrouwen dat het ons samen gaat lukken,’ voegt hij er aan toe.

Henk Scholten, voorzitter van TVD 2002, sluit zich aan bij de woorden van de wethouder. ‘Het is een uitdaging en wij zullen met alle betrokken partijen ons uiterste best moeten doen om, in het belang van Doesburg, deze mooie kans te laten slagen.’

Uiterlijk in oktober 2017 willen Partijen duidelijkheid hebben over de (financiële) haalbaarheid. Vervolgens, zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd en opdracht worden verleend voor de bouw en aanleg van de nieuwe tennisaccommodatie.