Kinderpraktijk KOM uit Doesburg komt met een informatieavond over leer en emotionele problemen bij schoolkinderen van zes tot veertien jaar. De avond wordt gehouden op 18 maart van 19.00 tot 20.30 uur in basisschool Anne Frank in Doesburg. Tijdens de informatie wordt uitleg gegeven over de matriXmethode, die KOM hanteert bij het aanpakken van de problemathiek.

 

Kinderpraktijk KOM is een praktijk voor coaching en begeleiding, gevestigd  op de lijsterbeslaan 11 in Doesburg. Kristel Roes is praktijkeigenaar, kindercoach en leerkracht. De praktijk is gespecialiseerd in kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar met leer-en of emotionele problemen.

 

Veel ouders en leerkrachten herkennen het wel; kinderen die last hebben van volle hoofden, concentratie- ,slaapproblemen, faalangst, pesten, leerproblemen als dyslexie en adhd.  Roes  begeleid kinderen onder andere met de matrixmethode van Ingrid Stoop, ook geeft zij studiebegeleiding en bijles.

 

De matriXmethode leert kinderen hoe te leren, welke leerstijl het best past,  informatie te ordenen,  het  ‘denkbeeldig’ opruimen van volle hoofden en omgaan met angsten of fobieën.

 

Het kind maakt een tekening van de gedachten die omgaan in zijn of haar hoofd. Samen met de coach wordt de tekening geanalyseerd en leert het kind door eenvoudige oefeningen zijn gedachten te begrijpen en te ordenen.

 

Hierdoor wordt een nieuwe strategie van leren, concentreren en begrijpen aangeleerd. Kinderen geven aan dat ze nadien gelukkiger en zelfverzekerder zijn en makkelijker leren. De methode is kort en effectief, veel kinderen ervaren na drie sessies  al veel vooruitgang.

 

De matrixmethode biedt ook uitkomst voor volwassenen die kampen met een burn-out, diagnoses als adhd, dyslexie of angststoornissen. Om ouders, leerkrachten en andere belangstellenden te informeren over deze vorm van begeleiding, houdt kinderpraktijk KOM een informatiebijeenkomst. De lezing omvat een interactieve avond vol praktische tips en adviezen.

 

Belangstellenden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden via info@komkinderpraktijk.nl.