Ingezonden brief van Stadpartij over Noordelijk Molenveld


De jongste raadsvergadering in Doesburg was een van de meest spraakmakende en spannendste van de laatste jaren. Wethouder Frans Hofman (D’66) overleefde maar ternauwernood een motie van wantrouwen vanwege grote problemen rondom de renovatiewerkzaamheden in de wijk Noordelijk Molenveld. DoesburgDirect.nl ontving hierop een ingezond brief van de Stadspartij die als coalitiepartij de motie verwierp maar wel een ‘motie van treurnis’ indiende. Lees op DoesburgDirect.nl de mening van de Stadspartij met als aanhef ‘Een straatje zonder eind, het Noordelijk Molenveld’.


Dat er woensdag 16 december veel mensen aanwezig waren tijdens de commissievergadering VROM verbaasde ons niets. Sterker nog we hadden ze al eerder verwacht. In eerdere commissievergaderingen hadden we reeds aangegeven dat de bewoners van het Noordelijk Molenveld het beu waren.


Zelfs als coalitiepartij zijn we vaak kritisch want de Stadspartij is nu eenmaal geen partij die alleen maar achterover leunt en overal mee in stemt. We hebben destijds vragen en opmerkingen gemaakt en ze zijn niet of nauwelijks beantwoord. Na de eerste hevige regenbui is er onvoldoende gereageerd op de ontstane situatie waardoor er bij een tweede regenbui dezelfde overlast voor de bewoners is ontstaan.


Er kwamen veel vragen vanuit de buurt richting ons en een aantal bewoners heeft zelfs rechtstreeks met de wethouders gesproken. Na deze gesprekken bleven net zoals bij ons veel vragen onbeantwoord en nam het onbegrip zelfs toe. Er werd niet of nauwelijks gereageerd op mails, telefoons en rechtstreekse klachten bij de uitvoerder. We hebben de wethouder gevraagd of hij het project nog wel onder controle had.


Ook is er een nieuwe projectleider opgezet waar wij als Stadspartij veel vertrouwen in hebben. Hij heeft beloofd dat de communicatie naar de bewoners duidelijker zal worden en dat het overleg met de uitvoerder verbeterd en strakker zal worden. Ondertussen is alles vreselijk uit de hand gelopen en is er een enorm tekort ontstaan. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht.


Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we als Stadspartij de wethouder helaas een Motie van Treurnis moeten geven vanwege zijn manier van handelen gedurende dit project. Hiermee willen wij aangeven dat voor ons de grens van het toelaatbare is bereikt.


Natuurlijk  beseffen wij dat een dergelijk project gedurende bepaalde tijd overlast oplevert voor de bewoners. Maar niet in deze mate. Wij als Stadspartij zullen in ieder geval de voortgang scherp blijven volgen, want voor ons is het belangrijkst dat iedere bewoner straks tevreden is. Mochten er toch nog dingen zijn waar iemand mee zit, meld het dan gerust we zijn altijd bereikbaar.


Zie ook
Doesburgse politiek schudt met motie van wantrouwen aan wethouder op grondvesten

8 reacties

 1. Casper Bakker

  Als jullie het allemaal van te voren al wisten, waarom is het dan toch mis gegaan? Als jullie de enige zijn die wel door hadden dat het helemaal mis zou gaan, dan zijn jullie nog het meest schuldig aan deze situatie. Vinden jullie ook niet?

  Laat de volgende keer gewoon van te voren zien dat jullie er voor vechten om fouten te voorkomen, in plaats van achteraf je straatje schoon proberen te vegen.

 2. Yvonne Irving

  Als coalitie (stadspartij) heb je altijd meer info dan de oppositie. De oppositie kan alleen maar varen op de info die men achteraf krijgt.Alle info is zeer kort van te voren vaak op het laatste moment gedeeld. De PvdA heeft met de info die men kreeg snel vragen gesteld net als de stadspartij maar als je als 1e aan de beurt ben in de vergadering kun je ook als eerste de vragen stellen de stadspartij kreeg die kans! Blijkbaar heeft de stadspartij nog wel vertrouwen erin dat de wethouder dit project tot een goed einde brengt anders hadden ze wel voor de motie van wantrouwen gestemd.De gehele oppositie heeft dit vertrouwen niet! En is bang dat er nog veel meer naar boven zal komen. In februari is de uitkomst van het interne rapport bekend. Dan heeft dit verhaal een vervolg.

 3. Frans van der Krul

  Er gaat een onderzoek plaats vinden in opdracht van het College over de gang van zaken in het Noordelijk Molenveld.Ik vraag me af of dit wel de juiste weg is die wordt bewandeld, het lijkt me dat we hier het risico lopen dat de bekende slager weer zijn eigen vlees zal gaan keuren.Er wordt door de onderzoekers gerapporteerd aan het college.Waarom geeft de raad geen opdracht voor onderzoek en dat deze rapporteert dan aan de raad, een schijn van belangen verstrengeling zal hierdoor kunnen worden vermeden,De PvdA heeft bij monde van Karel Gerritsen hiervoor een poging gedaan doch hier is door geen de andere partijen op gereageerd.

 4. Ellen Mulder-Metselaar

  Niet alleen de PvdA heeft gevraagd om een extern onderzoek ook de VVD, nl al weken geleden maar ok, de oppositie heeft een blok gevormd om haar mening kenbaar te maken. Dat is ook in de afgelopen jaren maar weinig te zien geweest.

  Het is voor de bewoners van het N-Molenveld een gebed zonder einde waar wij als VVD met AL onze collega raadsleden alles aan zullen moeten doen om dit zo goed mogelijk op te lossen. De bewoners mogen hoe dan ook niet de dupe worden van fouten van anderen.

 5. Kees van Immerzeel

  In de laatste VNG-Magazine (29/30 2010) pagina 25 viel mijn oog op de volgende tekst ‘[…] een ambtenaar is niet in staat onafhankelijk onderzoek te doen dat indien nodig het college kritische bejegent. Dat is dan ook bij de wet uitgesloten (GW art. 81j:3).’. Uit het onderzoeksplan ‘overschrijding krediet Revitalisering Noordelijk Molenveld’ blijkt dat het onderzoeksteam zal bestaan uit de controller en de gemeentesecretaris. Ambtenaren lijkt mij. Mijn voorlopige conclusie is dan ook dat zij volgens mij helemaal geen onafhankelijk onderzoek MOGEN doen dat het college kritisch bejegent. Daarnaast zijn tussen de geformuleerde onderzoeksvragen een vragen te vinden die betrekking hebben op het functioneren van de verantwoordelijk wethouder (Hofman). Wel wordt wethouder Hofman voorgesteld als primair aanspreekpunt van het onderzoek. Dit alles maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de rapportage straks de rol van het college in dit debacle kritisch zal belichten. M.a.w. er is alle aanleiding om na het kerstreces eens wat vragen te stellen over het onderzoeksplan.

 6. Rudi Oorlog

  Geachte heer van Immerzeel.

  Ik heb uw reactie met aandacht gelezen, en ook het artikel in het VNG magazine.
  Waar u aan refereert is een artikel welke de bepalingen vastlegt voor de gemeentelijke rekenkamer.
  Het is dus de vraag of dit van toepassing is op dit intern onderzoek!

  Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukIVa/Paragraaf1/Artikel81j/geldigheidsdatum_20-12-2010

 7. Kees van Immerzeel

  Geachte heer Oorlog,

  U maakt een terechte opmerking. Het is inderdaad de vraag of dit artikel van toepassing is op dit intern onderzoek. Hoe dan ook: je kan vindt ik, als college een ambtenaar redelijkerwijs niet vragen een rapport op te stellen dat het college kritisch bejegent.

 8. Schilderman

  En waar is de aannemer/uitvoerder in dit verhaal?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑