Het startsein voor de realisatie van het Integrale Kind Centrum (IKC) op De Wetelaar is gegeven. Op 9 juli hebben de bestuurders van de school (stichting IJsselgraaf), stichting Spelenderwijs, Zozijn en de gemeente een intentieverklaring getekend.

 

Met het tekenen van deze verklaring geven de partijen aan dat zij samen een Integraal Kind Centrum willen gaan vormen. De samenwerking betreft zowel het gebouw als het onderwijsaanbod. Een belangrijk uitgangspunt bij een IKC is dat er gewerkt wordt vanuit één pedagogische visie.

 

Een Integraal Kind Centrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het IKC heeft een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Dit op basis van de volgende uitgangspunten:

·       één educatieve en pedagogische visie,

·       met één volledig programma voor onderwijs en ontwikkeling,

·       uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang,

·       met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

De betrokken partijen starten aansluitend op het tekenen van deze intentieverklaring een onderzoeks- en uitwerkingstraject op inhoud en planning.

 

De intentie is om op 1 januari 2016 op inhoud met het integraal kind centrum te starten. Om het IKC vorm te geven moet het gebouw worden aangepast. Hier zal op korte termijn mee worden gestart.

 

Horizon Stad is een volgende locatie waar naar verwachting een Integraal Kind Centrum zal worden gerealiseerd. Stichting Spelenderwijs en Stichting IJsselgraaf zijn daar, evenals in De Wetelaar, al samen onder één aansturing met dezelfde pedagogische uitgangspunten. Als voorbereiding daarop voert men van de zomer een verbouwing uit. In de wijk Ooi is de gemeente in gesprek met de twee schoolbesturen om te komen tot de vorming van een IKC.

Schermafbeelding 2015-07-13 om 17.54.09