Op donderdag 23 juli start de serie zomeravond orgelbespelingen van StiDoMu in de Grote of Martinikerk te Doesburg. Deze serie, met een inmiddels lange tradtie, bestaat uit een reeks van acht wekelijkse bespelingen. Toporganisten voeren een gevarieerd programma uit waarin het grote Walckerorgel een hoofdrol speelt.

 

Het openingsconcert wordt uitgevoerd door Wilbert Berendsen (1971) die sinds september 2012 cantor-organist is van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en de vaste bespeler van de drie orgels in de Martinikerk. Hij voert donderdagavond op het Flentrop-orgel werken uit van Johann Sebastian Bach en van Bert Matter (1937), op het Freytag kabinetorgel werken van Georg Philip Telemann en op het Walcker-orgel van Hendrik Andriessen, César Franck en van hemzelf.

 

Berendsen is een warm pleitbezorger van het Walcker-orgel en probeert de veelzijdigheid van het instrument in zijn programmering tot uiting te brengen. Zijn eerste orgellessen ontving hij van Nico Verrips te Meppel waarna hij studeerde bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij in 1997 zijn UM-diploma behaalde.

 

In 2007 was hij finalist van het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark en in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem. Thans studeert hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij de stadsbeiaardier van Doesburg, Frans Haagen.

 

Donderdagavond 23 juli in de Grote- of Martinikerk te Doesburg om 20.00 uur. De toegang voro het concert bedraagt 9 euro. 65’plussers betalen 8 euro en donateurs van StiDoMu 7 euro. Het concert duurt ongeveer een uur.