Kees Luesink is sinds begin dit jaar weer op zijn post als burgemeester van Doesburg. De in 2008 gestarte Luesink komt terug van een paar maanden ziekteverlof. DoesburgDirect.nl sprak met hem en vroeg hem naar zijn ervaringen in Doesburg, naar de projecten die op stapel staan en naar de vermeende bezuinigingsgolf die vanuit Den Haag via provincie en gemeente bij de burger belandt. Vandaag deel 1 van de interviewserie.


Momenteel wordt begin gemaakt van de nieuwe visie op de stad. Waar wilt u met Doesburg naartoe en hoe ziet het proces van de visievorming eruit?


‘Ik wil met de stad in de richting waar de gemeenteraad naartoe wil. De visie op de stad zit in mijn portefeuille, maar is even geparkeerd vanwege bezuinigingen en organisatie ontwikkeling. Even pas op de plaats dus.


Wij hebben met de raad een eerste oriënterend gesprek gehad. Het was heel open en het leverde diverse reacties op.


Ik verwacht nog voor de zomer met de raad een gesprek te voeren over hoe we omgaan met de stadsvisie. Het ligt nu op het nulpunt. Er is geen tijdspad. De stadsvisie hangt samen met de organisatie ontwikkeling en bezuinigingen die op stapel staan.


Kijk, Doesburg is een bijzondere gemeente. We hebben een klein ambtelijk apparaat en worden geconfronteerd met opdrachten vanuit het Rijk. We hebben 107 medewerkers en een traditie van zelfsturing. Volgens mij de enige gemeente met een zelfsturend concept. We hebben een klein managementteam, de rest is zelfsturend.


De interim gemeentesecretaris heeft gekeken en geconstateerd dat we kwaliteit leveren. Er zijn een aantal clusters die uitstekend in staat zijn om de zelfsturing kunnen regelen; planning, controle, werktaken. We denken na over het aantal clusters. Momenteel zijn dat er dertien, maar dat aantal kan veranderen.


Hoeveel medewerkers terugbrengen is niet bekend. Wel willen we meer samenwerken met andere gemeenten en regio’s. Met Doetinchem werken we bijvoorbeeld samen met automatisering. Met het inkoopbeleid zijn we bezig met de Achterhoek. Het zijn kostenvermijdende maatregelen. Het gaat om kennis, kunde, kwaliteit en geld en een wederzijdse inbreng.


Er is de vrees dat een groot deel van de bezuinigingen uit Den Haag wordt afgewikkeld op de gemeente. We hebben de taakstellingen om 1,6 miljoen te bezuinigen in afgelopen twee jaar verwerkt in de plannen.


De verwachting is dat het kabinet met grote ingrepen komt. Er wordt nu onderhandeld over het bestuursakkoord. Dat is een belangrijke slag. Wat er verder over ons heen komt weten we nog niet precies. We hebben gezegd dat we niet op voorhand desastreuze maatregelen nemen. Doesburg groeit nog steeds mede namens Beinum West. Wel hebben we grote zorgen over de bezuinigingsplannen.’


Fotografie: Joost de Wolf / JdW Fotografie uit Doesburg