Inwoners van de woonwijk De Ooi in Doesburg zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Als er klachten zijn, dan gaat het over snelheid van het verkeer, zwerfvuil, hondenpoep, wild parkeren, overlast jeugd en het onderhoud van openbaar groen.


Dat blijkt uit een enquête onder inwoners van de wijk. De Wijkraad Ooi verspreidde recent duizend enquêteformulieren door de wijk. Daarvan kreeg het slechts 51 ingevulde formulieren retour.


Van de 51 ingevulde formulieren zegt 36 mensen tevreden te zijn over hun woonomgeving. Zes bewoners stemden neutraal. Vier lieten weten ontevreden te zijn en drie zeer ontevreden. Een stemmer had geen mening.


De meeste klachten van de Ooi-bewoners gaan over de snelheid van voertuigen in gebieden waar de maximale snelheid 30 km per uur bedraagt. Verder klagen ze over zwerfvuil door de hele wijk, hondenpoep, wild parkeren buiten de vakken, overlast van jeugd in speeltuintjes van Tuijlplein, Koppenbergh en Keiserplein, en kan het onderhoud van openbaar groen een stuk beter.


Uit de enquête kwamen ook een paar verbeterpunten zoals de wens van het hebben van een buurthuis voor de jeugd met daaraan gekoppelde activiteiten. Verder willen de bewoners meer pinautomaten in de wijk, mag de verlichting in de paden achter de woningen van de Betulatstraat/Clematisstraat beter en hekelen de inwoners het slecht onderhouden van tuinen van sommige buurtbewoners.


De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in een wijkagenda. Deze wijkagenda wordt ingediend bij de gemeente waarnaar gezamenlijk wordt gekeken welke knelpunten het snelst kunnen worden opgepakt.