Vier keer per jaar is er in Doesburg een gratis inzamelronde voor elektrische apparaten. De eerstvolgende inzamelronde is op maandag 31 januari. Oude wasmachine, tv of een ander elektrisch apparaat, waar een stekker aan zit of een accu in zit. Alles kan gratis aan huis worden laten opgehaald.


Wie gebruik wil maken van de gratis ophaalservice dient dit uiterlijk voor vrijdag 28 januari om 12.00 uur te melden via de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu: (0575) 545 646 (bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur).


Inwoners van Doesburg kunnen hun elektrische apparaten ook gratis wegbrengen naar het afvalstoffendepot aan de Koppelweg of inleveren bij de winkel waar een nieuw apparaat is gekocht. Alle ingezamelde apparaten worden gerecycled. Dit levert waardevolle grondstoffen op, die gebruikt worden in nieuwe producten. Meer informatie vindt u op uw afvalkalender of op www.berkelmilieu.nl.


Bron: www.doesburg.nl