Koninklijke Rotra uit Doesburg heeft een convenant getekend met de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Met dit convenant leggen beide partijen afspraken vast over het structureel op orde houden en naleven van de wet- en regelgeving in combinatie met een vermindering van de toezichtlast van de inspectie.

 

De Inspectie sluit uitsluitend convenanten af met organisaties waarvan is aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen goed na leven en die intrinsiek gemotiveerd zijn om risico’s adequaat te beheersen, zo laat het Doesburgse transportbedrijf weten.

 

Rotra heeft in het vooronderzoek, bestaande uit een audit, follow-up audit en een tussentijdse toets monitoringtraject uitgevoerd door de inspectie, aangetoond te voldoen aan de systeemcriteria van het IVW. De audit richtte zich hierbij op Arbeidstijdenbesluit, Wet wegvervoer goederen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Warehousing.

 

Dit vertrouwen van het IVW betekent een bevestiging van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij Rotra haar eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van naleving van wet- en regelgeving, veiligheid en duurzaamheid.