KoniginnedagDoesburg en Oranje houdt op dinsdag 19 februari de Algemene Ledenvergadering. Hierbij wordt onder andere gesproken over komende Koninginnedag en treden de bestuursleden Paul Borchers en Miranda Derks af. De Algemene Ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Het Meulenhuus in de Bergstraat in Doesburg. De agenda ziet er als volgt uit: 1.   Opening, 2.   Notulen algemene ledenvergadering 2012, 3.   Jaarverslag secretaris, 4.   Jaarverslag penningmeester, 5.   Verslag kascommissie, 6.   Benoeming nieuw lid kascommissie, 7.   Bestuursmededelingen, 8.   Aftredende bestuursleden: Dhr Borchers (niet herkiesbaar) en Mevr. Derks (niet herkiesbaar), 9.   Koning(inne)dag 2013, 10. Rondvraag, 11. Sluiting.

 

Mensen die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid kunnen een schriftelijke voordracht indienen tenminste twee dagen voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat van Doesburg en Oranje. De voordracht moet tenminste schriftelijk gesteund worden door tien of meer leden.

 

Aanmelden als lid van Doesburg en Oranje kan ook. Een lidmaatschap van Doesburg en Oranje kost tien euro per jaar.