Jan Strating is met ingang van 11 januari 2013 de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Stadsmanagement Doesburg. Hij volgt daarmee Sabine Hoogenkamp op die deze functie na het overlijden van Hans Bais ruim 2 jaar heeft waargenomen.


In verband met haar drukke werkzaamheden kan Hoogenkamp die functie niet langer vervullen. Ze blijft wel als penningmeester actief binnen het bestuur van de Stichting.


Jan Strating maakt al enige tijd deel uit van het bestuur. Hij runt zijn eigen bedrijfsadviesbureau onder de naam JRS Bedrijfssupport & Interim Management en is in Doesburg onder andere bekend als initiator en organisator van de maandelijkse Open Coffee Doesburg en de Doesburgse Ondernemersbeurs.


De samenstelling van het Stichtingsbestuur is vanaf heden als volgt:


Jan Strating, voorzitter

Harko Sterk, secretaris

Sabine Hoogenkamp, penningmeester

Roel Fokken

Martin Beijer


Adviseur van het  bestuur is Werner van Dinter, namens de Kamer van Koophandel. Het bestuur, dat zes keer per jaar bijeenkomt, heeft als taak het ondersteunen van Doesburgse Stadsmanager Bart van Rooij bij het vorm geven en uitvoeren van zijn werkzaamheden.