Burgemeester Kees Luesink van Doesburg heeft zitting genomen in het College van Bestuur voor Stadsregio Arnhem Nijmegen. Luesink krijgt de portefeuille ‘Openbaar Vervoer’ in beheer. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gericht op het efficiënt oplossen van bovenlokale, regionale vraagstukken in een verstedelijkt gebied, met als primaire focus mobiliteit, wonen, werken en ruimte.


Het nieuwe College van Bestuur voor Stadsregio Arnhem Nijmegen bestaat naast Luesink uit Margreet van Gastel (wethouder Arnhem), Bert Jeene (wethouder Nijmegen), Frank van Rooijen (wethouder Overbetuwe) en Piet de Bruijn (wethouder Wijchen).


Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het Dagelijks Bestuur van de stadregio. De Stadsregioraad is het hoogste bestuursorgaan van de stadsregio en bestaat uit 37 leden. De leden zijn aangewezen door de gemeenteraden van de twintig stadsregiogemeenten.


De Stadsregio Arnhem Nijmegen is een vorm van verlengd lokaal bestuur en werkt op basis van een in de wet vastgesteld takenpakket onder de naam Gemeenschappelijk Regeling Plus. De stadsregio werkt nauw samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het doel is verbinden en faciliteren van uitvoeringskracht voor en met de twintig stadsregiogemeenten.