De organisatie van Doesburg Binnenste Buiten heeft een Automatische Externe Defibrilator (AED) overhandigd aan Kegelcentrum Doesburgh. Voorzitter Frans Vierveijzer van de Stichting Kegelsport Doesburg nam het apparaat in ontvangst. Binnenkort zal een aantal vrijwilligers van het nieuwe kegelhuis een training volgen zodat het apparaat in voorkomende gevallen snel en adequaat kan worden ingezet.


Doesburg Binnenste Buiten (DBB) had nog een AED over, nadat het ruim een jaar geleden twee apparaten kreeg geschonken van een van de sponsoren. Zelf hing het een exemplaar op in de informatiewagen DBB.


Het tweede exemplaar is geschonken aan de Stichting Kegelsport Doesburg. Mede voor de bewondering van de vele vrijwilligers die na het casco opleveren van het kegelhuis zelf de afbouw verzorgden. DBB herkent zich op het vlak van het inzetten van vrijwilligers en heeft mede hierdoor de AED aan het kegelhuis geschonken.


Voorzitter Frans Vierveijzer nam onlangs het apparaat in ontvangst uit handen van DBB-functionarissen Han Snijders, Jacques van Gessel en Peter Houtkooper. Binnenkort krijgen mensen van het kegelhuis een training zodat ze weten hoe om te gaan met het apparaat.