In het scholencomplex De Ark en De Wetelaar op de Beinum in Doesburg start vanaf maandag 6 september de Buiten Schoolse Opvang De Vrijbuiters. In De Ark zijn twee lokalen ingericht om kinderen na hun schooltijd op te vangen.


Naast de twee lokalen die beschikbaar zijn is er nog een derde ruimte die op termijn ingericht kan worden om kinderen op te vangen. Maandag 6 september, wanneer het nieuwe schooljaar voor de basisschool-leerlingen van De Ark en De Wetelaar weer begint, start BSO De Vrijbuiters.


Voor leerlingen van De Ark of De Wetelaar betekent de start van de BSO de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen na schooltijd in de dezelfde omgeving te laten opvangen. De lokalen waarin de kinderopvang is gevestigd, worden de komende weken nog opgewaardeerd, mede afhankelijk van het aantal kinderen.