De Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh houdt op donderdag 9 september een lezing over kastelen langs de Oude IJssel. De lezing wordt verzorgd door Zutphenaar Jan Harenberg en vindt plaats in Het Meulenhuus in de Bergstraat in het centrum van de stad.


De lezing wordt gehouden in het kader van de tentoonstelling ‘De Oude IJssel van bron tot Doesburg’ en gaat over kastelen en adellijke huizen.


De Oude IJssel is een grensrivier en dat feit heeft in het verleden tot allerlei gissingen geleid voor wat betreft het grote aantal kastelen en adellijke huizen in het stroomgebied. Zo is er een periode geweest dat men aannam dat al deze kastelen van Romeinse oorsprong waren, maar deze theorie is natuurlijk totaal niet te verdedigen, meldt Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh.


Ook de gedachte aan roofridderkastelen gaat niet op, zo’n druk bevaren rivier was de Oude IJssel niet, zodat zware tolheffing of het uitschudden van kooplieden niet zo’n lucratieve bezigheid geweest kan zijn.


Aannemelijker is het dat deze huizen vanwege de strategische ligging hier zijn gebouwd; aan het water of in moerassig terrein. Juist deze strategische ligging maakt een kasteel een geliefd object voor vernieling en het is dan ook niet verwonderlijk dat dit gebied in de loop der eeuwen zijn portie heeft gehad.


De lezing in Het Meulenhuus begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis aantree. Niet-leden betalen vijf euro.