Van 23 augustus tot en met 26 september 2010 voert het ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke campagne om het melden van discriminatie te bevorderen. Ook Doesburgers worden gewezen op het belang van het melden van discriminatie. Dat kan door middel van de website www.art1gelderlandmidden.nl.


Sinds dit jaar kan iedere burger die zich ongelijk behandeld voelt, terecht bij een lokaal antidiscriminatiebureau. De landelijke campagne met de slogan ‘Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?’ wordt de komende weken uitgezonden op tv en radio. Het ministerie hoopt dat hierdoor veel mensen discriminatie gaan melden.


Uit onderzoek blijkt namelijk dat discriminatie vaak niet wordt gemeld. Mensen willen bijvoorbeeld hun negatieve ervaring het liefst meteen vergeten, hebben het idee dat melden niet helpt of zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden.


In Gelderland zijn drie antidiscriminiatiebureaus actief, Ieder1gelijk voor Gelderland-Zuid, Art.1 Gelderland-Midden en Art1 Noord-Oost Gelderland. Anidiscriminatiebureau Art.1 Gelderland-Midden is actief in 16 gemeenten, waaronder de gemeente Doesburg.


Het bureau helpt mensen die discriminatie hebben ervaren en registreert de klachten. Deze registratie geeft inzicht in de problematiek en maakt duidelijk welke problemen er in Gelderland zijn.


In het eerste half jaar heeft het bureau al 130 klachten behandeld. De medewerkers ondersteunen de mensen die een klacht indienen en samen wordt er gezocht naar een passende oplossing.


Doesburgers kunnen hun discriminatieklacht melden op www.art1gelderlandmidden.nl.