Watersportvereniging De Oude IJssel uit Doesburg heeft van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander de Koninklijke Erepenning gekregen. Burgemeester Kees Luesink van Doesburg reikte deze onderscheiding zaterdag 31 augustus uit.

 

Watersportvereniging De Oude IJssel in Doesburg werd op 23 februari 1938 opgericht en bestaat nu 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan ontvangt de Watersportvereniging De Oude IJssel de Koninklijke Erepenning. De vereniging wordt niet gesponsord en bestaat louter uit vrijwilligers.

 

Waterrecreatie is niet de enige drijfveer van deze vereniging; er zijn goede contacten met de Regionale brandweer en de gemeente die gebruik mogen maken van het terrein om bijvoorbeeld blusboten te water te laten.

 

Het is niet de eerste keer dat deze vereniging koninklijk geëerd wordt; in het verleden ontving de vereniging een penning die door Hare Majesteit Koningin Juliana werd toegekend. Dit vanwege het feit dat de vereniging op zondag 1 februari 1953 als één van de eersten naar Zeeland is gegaan om de slachtoffers van de watersnoodramp van de daken en bomen te halen. De vereniging had daarvoor boten en buitenboordmotoren. De gemeente Doesburg heeft toen voor vrachtauto’s gezorgd voor vervoer naar Zeeland. De penning die hiermee werd verworven diende te worden verzeild.