Izaac Singadji was ooit de conciërge van de Doesburgse LTS, de karakteristiek school die het beeld bepaalde van de plek waar nu parkeerterrein De Bleek is, de entree van de stad. Op zaterdag 12 september vertelde Singadji over hoe het er op de school aan toe ging. Een kunstwerk op het schoolgebouw keert mogelijk terug in Doesburg.

 

Singadji opende op 12 september een serie Stadsvertellingen in de Doesburgse Gasthuiskerk. Die vertellingen, verhalen van maximaal 15 minuten, zijn gemodelleerd naar de beroemde TED-Talks, en werden georganiseerd met als thema Kunst en Ambachten, het thema van Open Monumentendag.

 

‘Het oude ambacht’ is een creatie van de Doesburgse kunstenaar Jan Homan die deze destijds maakte in opdracht van het ministerie van Onderwijs en op voorspraak van de Vereeniging ‘Industrie’. Het kunstwerk sierde de gevel van de oude LTS aan de Koepoortwal. Het bestond uit 70 losse elementen en woog circa 2000 kg. Bij de sloop van de school verdween het letterlijk en figuurlijk uit beeld. Maar er zijn plannen om het relief terug te halen naar Doesburg.

Schermafbeelding 2015-09-14 om 15.57.01