De raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Doesburg buigt zich 15 september over het ontwerpbestemmingsplan Laad- en loswal Rotra. Achter het transportbedrijf aan de Verhuellweg wil Rotra Forwarding BV een laad- en loswal realiseren.

 

Het college van B en W heeft inmiddels ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan. Daarbij is besloten dat de gemeenteraad op 30 september zijn zegje kan doen over het bestemmingsplan.

 

Rotra wil met de komst van een laad- en loswal beter inspelen op de combinatie van vrachtvervoer via weg en water. Achter het bedrijf kan de overslag van binnenvaartschepen naar vrachtswagens, en andersom, dan plaatsvinden in Doesburg zelf.