Zaterdag 25 september wordt het jaarlijkse wijkfeest in Beinum gehouden. Het feest wordt net als vorig jaar georganiseerd door de wijkraad Beinum. Vanaf 11.00 uur is er volop koffie op de parkeerplaats tegenover de DEKA aan de Beumerskamp. Voor de kleinere kinderen is er een springkussen en tussen de middag kunt u samen lunchen en worden er broodjes uitgedeeld. In nauwe samenwerking met Breedtesport zijn er diverse dans workshops en kunt u badmintonnen in de sporthal.

Tijdens de activiteiten is er volop de gelegenheid voor alle wijkbewoners, van jong tot oud, om bij te praten. Verder is er de gelegenheid om ideeën en vragen te bespreken met de leden van de wijkraad.


Alles is voor deelnemers gratis. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, die met de nationale burendag een initiatief zoals het wijkfeest van harte ondersteunt.


Meer informatie vindt u op www.wijkraadbeinum.nl. De feestorganisatie hoopt op prachtig weer en veel bezoekers.