Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg (RRD) heeft begin 2013 de kwaliteitstoets van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) doorstaan. Het project voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft daarvoor van het CCV een certificaat ontvangen.


Heleen Woelders, projectcoördinator Buurtbemiddeling RRD zegt blij te zijn met de officiële erkenning. ‘Het is een bevestiging dat we in het project op de juiste manier werken volgens de landelijke richtlijnen en dat we onze zaken op orde hebben’, aldus Woelders.


Frannie Herder, projectleider Buurtbemiddeling bij het CCV: ‘De kwaliteitstoets voorziet in een behoefte uit het werkveld om de kwaliteit van de projecten onder de loep te nemen. Naast het feit dat coördinatoren zich hiermee kunnen onderscheiden, is de toets voor hen ook een goed middel om te zien wat de sterke en zwakkere kanten zijn van hun eigen organisatie. Hier kunnen ze van leren en waar nodig verbeteringen doorvoeren’.


In Nederland bieden ruim 170 gemeenten buurtbemiddeling aan. Buurtbemiddeling RRD behoort bij de eerste veertig projecten die het certificaat ontvangen.


Buurtbemiddeling is een aanpak om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers, de zogenaamde buurtbemiddelaars, helpen de bewoners om het onderlinge contact te herstellen en zelf tot oplossingen te komen.


Alle inwoners van Rheden, Rozendaal en Doesburg die iets op te lossen hebben met hun buren én daar zelf niet uitkomen, kunnen gratis gebruik maken van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling RRD is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op het telefoonnummer 026 312 78 05 of 06 2783847


Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg en woningcorporatie Vivare, Portaal, woonservice IJsselland, Sprengenland wonen en politie Gelderland-Midden en uitvoerder Rijnstad.