Stadt en Ambt Doesborgh en De Roode Tooren Doesburg houden op donderdag 25 juni een lezing. De lezing gaat over ‘Met de hond en de hondenkar terug in de historie’. Bert Willemen te Rijen verzorgt de lezing die in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 in Doesburg wordt gehouden. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) . De toegang is voor leden gratis en niet leden betalen 5 euro per persoon.

 

Tijdens deze lezing over het werk van de hond met de hondenkar wordt een uiteenzetting gegeven over hoe men, tussen 1850 en 1962, in de verschillende beroepsgroepen met dit transportmiddel werkte. De hond, de hondenkar en de gebruiker van dit transportmiddel lopen als een rode draad door de voordracht.

 

Ook komt het gebruik van de hondenkar bij de posterijen – werd officieel in 1912 ingevoerd – en in het leger aan de orde. In het kader van oorlogsvoering eind 19e eeuw/begin 20e eeuw werd de hond verschillende functies toebedacht zoals: koerier, bevoorrader en verkenner.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vervulden ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in Nederland, soms onder de meest moeilijke omstandigheden. Bij de demobilisatie van het veldleger in 1918/1919 werden ze uitgespannen en ’afgedankt’. De trouwe ’oudgedienden’ trokken zo de burgermaatschappij in.

 

Het gebruik van trekhonden met hondenkarren in de kunst en in de reclame komt ook aan de orde. Een afzonderlijk onderdeel vormt de trekhondenwet en de overtredingen die zoal werden gemaakt.

Pottenbakkerij%20De%20IJsel%20Welling%20-%20SALD%20-%201318[3]