De Doesburgse historicus E.J. Harenberg houdt op woensdagavond 14 november een lezing over de Commanderij van de Ridderlijke Duitse Orde te Doesburg. De avond vindt plaats in Gasthuis du Soleil in de Gasthuisstraat, begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Deze lezing  wordt georganiseerd door HetHuisDoesburg en vormt het sluitstuk van de Doesburgse ‘Maand van de Geschiedenis’. De Commanderij behoort tot de oudste monumenten van de stad. Harenberg gaat deze avond terug naar 1286. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Uitvoerig wordt stil gestaan bij de stichting van de Commanderij en het ontstaan van de Ridderlijke Duitse Orde.


Daarnaast wordt een beeld geschetst van hoe de Commanderij er in de vijftiende eeuw heeft uitgezien zowel van binnen als van buiten, wie er woonden, werkten en te gast waren.


De Commanderij was recent nog in het nieuws omdat de provincie onlangs een half miljoen euro beschikbaar stelde voor het behoud en de restauratie van het complex dat is gesitueerd tussen de Kerkstraat en de Herenstraat. Het is in latere eeuwen in gebruik geweest als weeshuis, concertzaal, vrijmetselaarsloge, kegelbaan en restaurant. Na de restauratie zal het complex een concertzaal én het Musée Lalique huisvesten.


Drs. E.J. Harenberg (1941) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1971 tot 2003 was hij verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij werkte aan het Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Op het ogenblik bereidt hij een uitgave voor van vijftiende-eeuwse rekeningen en huisraadinventarissen van de Commanderij van de Duitse Orde te Doesburg.


Deze lezing wordt georganiseerd door HetHuisDoesburg en vormt het sluitstuk van de Doesburgse ‘Maand van de Geschiedenis’. Toegangskaarten à 5 euro kunnen worden gereserveerd via www.hethuisdoesburg.nl.


Foto: Peter Bakker