Steekmususeum De Roode Tooren houdt een lezing over het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Doesburg. De lezing wordt gegeven door dr. Michel Groothedde, onder andere stadsarcheoloog van Doesburg. De lezing wordt gegeven op donderdag 25 september in Het Meulenhuus, Bergstaat 48 in Doesburg. Het begin om 20.00 uur en wordt gehouden in het kader van en in samenwerking met Doesburg 777. De plaatsruimte in beperkt, belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden bij het streekmuseum; museum@deroodetooren.nl of tijdens openingsuren 0313-474265. De toegang is gratis.

 

Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Doesburg is lang in nevelen gehuld geweest. Is de stad net zo oud als Deventer en Zutphen, die hun wortels ver voor het jaar 1000 hebben, of is Doesburg pas later ontstaan? En hoe verliep het vroegste stadswordingsproces? De geschreven bronnen geven maar een uiterst beperkt inzicht op deze vragen. Het is niet eens zeker of alle vroege documenten over een ‘Doesburg’ wel over onze stad gaan. Maar in toenemende mate wordt er archeologisch onderzoek verricht in de binnenstad, maar ook daarbuiten. Want antwoorden op de vragen kunnen ook in Beinum worden gevonden.

 

De opgravingen in Beinum (2009), Arsenaal (2006) Korte Koepoortstraat (2007), Ondergrondse vuilcontainers (2012), Gasthuiskerk (2013) en Kloosterstraat (2014) bieden met nog meer kleine waarnemingen in kijkje in het oudste Doesburg. Het beeld is nog bij lange na niet volledig maar de eerste conclusies kunnen getrokken worden.In de lezing komen de belangrijkste resultaten van deze opgravingen aan de orde. Ook de resultaten van ouder onderzoek, zoals die in de Martinuskerk, komen aan bod. Sommige gegevens zijn heet van de naald.

 

Update 19 september: De lezing is volgeboekt. Er zijn geen reserveringen meer mogelijk.

 

opgraving