Streekmuseum De Roode Tooren – Stad en Ambt Doesborgh organiseert op 18 april een lezing over de rivierscheepvaart in Oost-Nederland in de late middeleeuwen. Job Weststrate uit Leiden vertelt over dit onderwerp. De lezing vindt plaats in Het Meulenhuus in Doesburg en begint om 20.00 uur. Toegang voor leden van Stad en Ambt Doesborgh is gratis. Niet-leden betalen 5 euro per persoon.

 

De snelwegen van de middeleeuwen zijn ze wel eens genoemd, onze grote rivieren. In een wereld waarin landwegen niet verhard waren en vaak weinig meer voorstelden dan een veredeld karrenspoor, waren rivieren bij uitstek geschikt voor het transport van allerlei goederen op grote schaal. Dat zien we heel scherp in de Nederlanden.

 

Allerlei primaire levensbehoeften werden ingevoerd en uitgevoerd via de Rijn, Waal en IJssel, van broodgraan tot haring, van bier tot wijn, van bouwhout tot ijzer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de loop van de middeleeuwen nabij de rivieren steden en stadjes zijn ontstaan die zich roerden in het regionale en internationale handelsverkeer.

 

Vele daarvan zijn ook voor korte of langere tijd actief geweest in het internationale samenwerkingsverband van de Hanze. Aan de IJssel zijn de belangrijkste voorbeelden daarvan natuurlijk Deventer, Kampen en Zwolle, maar ook Doesburgers waren actief als schippers en handelaren in het rivierverkeer.

 

Deze lezing zal ingaan op de praktijk van de handel op Rijn, Waal en IJssel. Welke goederen voerden de boventoon in de handelsstroom? Welke mensen verdienden er hun brood mee en hoe organiseerden zij hun activiteiten? Hoe groot was hun actieradius? Op deze manier zal een beeld ontstaan van de plek die de rivierhandel innam in het economische en sociale leven van Oost-Nederland in de late middeleeuwen.

rivier nijmegen