Meerderheid ondernemers voor komst ondernemersfonds

Uit een draagvlakmeting onder de ondernemers is gebleken dat een ruime meerderheid voor de komst is van een ondernemersfonds in Doesburg. Na een informatiebijeenkomst op 28 oktober konden alle bijdrageplichtige ondernemers hun stem uitbrengen. Hiervan heeft 53% gebruik gemaakt, waarbij 94% zich heeft uitgesproken voor de komst van een ondernemersfonds in de binnenstad van Doesburg.

 

De initiatiefnemers zijn opgetogen over de uitslag van de draagvlakmeting. ‘Met deze uitslag geven de ondernemers aan samen aan de slag te willen’, aldus Stan Hillenaar, voorzitter Doesburgse Ondernemersvereniging. Wethouder Mulder vindt het een goede basis voor het door de raad te nemen besluit over het invoeren van reclamebelasting: “Hiermee kan een nieuwe publiek-private samenwerking tot stand komen, waarmee we de potentie van onze prachtige Hanzestad ten volle kunnen gaan benutten om de lokale economie te versterken.”

 

De Doesburgse Ondernemersvereniging (DOV) en de gemeente zijn in januari 2014 gezamenlijk aan de slag gegaan met de voorbereidingen om te komen tot een ondernemersfonds. In een businessplan zijn de ambities, projecten en activiteiten, organisatiestructuur en financieringsstructuur vastgelegd.

 

Het doel is om een nieuw samenwerkingsverband op te zetten die de binnenstad economisch sterker maakt door krachten te bundelen. Samen investeren om meer publiek en toeristen naar Doesburg te trekken, de uitstraling en aantrekkelijkheid te verbeteren en de bestedingen te verhogen.

 

DOV en gemeente willen dit bereiken onder de vlag van een nieuw op te richten stichting met als ‘werktitel’: Doesburgs Centrum Belang (SDCB).  De samenwerking wordt geprofessionaliseerd en er komen structureel middelen vrij om projecten en acties samen op te pakken.

 

Het centrum van Doesburg staat onder druk. Gezamenlijk investeren en samenwerken is een must om de huidige positie van Doesburg te behouden en zo mogelijk te versterken. Centra in de omgeving zoals Zevenaar en Doetinchem versterken zich op het gebied van activiteiten, promotie en uitstraling. Ook daar wordt sinds een aantal jaren samengewerkt met een ondernemersfonds. Doesburg heeft met haar unieke historische centrum vele mogelijkheden. Door samen te werken én financiering te realiseren kunnen kansen worden benut.

 

14 reacties

 1. Frans van der krul

  Op komst 53% en 94% is ermee eens dus… is er geen meerderheid, 53×94=49,82%

 2. Peter van den Broeke

  Ja, je kunt er allerlei berekeningen op los laten, Theo, maar feit is dat er een aantal ondernemers zijn die niet willen stemmen of niet konden stemmen (vul zelf maar in. Als bij 53% opkomst 94% ja zegt dan kun je gevoeglijk aannemen dat er eigenlijk wel een meerderheid,is die positief over dit plan is. Het is ook nodig. Het kan niet zo zijn dat de ene groep ondernemers betaald voor een activiteit in de stad terwijl de andere groep alleen profiteert. En daarbij kun je het niet alle ondernemers in een keer naar de zin maken met een activiteit.
  Ze moeten goed onthouden dat de gezamenlijke activiteiten in Doesburg consumenten trekt en dat is goed voor alle ondernemers, niet alleen de winkeliers maar ook de horeca etc.

 3. Frans van der krul

  Peter,
  Er was ook een meerheid om op zondag open te mogen zijn, en zie wat er gebeurt, het gros is gesloten, jammer!
  Ben benieuwt hoe de ondernemers op de mat hun aanslag vinden van vele honderden euro’s.
  Rest van je betoog mee eens en ook goed voor de werkgelegenheid,dat hebben we hier hart nodig.

 4. Peter van den Broeke

  De zondagsopening voor winkels ging over het feit dat de gemeente voor de winkeliers bepaalt wanneer deze open is en wanneer. De ondernemer wil zelf bepalen wanneer hij open is. Dat de meeste ondernemers niet op zondag open gaan is logisch, de mogelijkheid moet er echter wel zijn.
  Met deze stap is het in theorie zo dat alle,ondernemers meebetalen en profiteren van een evenement. En zo hoort het.

 5. Frans van der krul

  Met deze stap is het in theorie zo dat alle,ondernemers meebetalen en profiteren van een evenement,Klopt IN THEORIE.

 6. Peter van den Broeke

  Frans, wat zou dan volgens jou de praktijk zijn dan? Ben ik erg benieuwd naar.

 7. Frans van der krul

  Peter laat ik eerst duidelijk maken dat ik voorstander ben van het ondernemersfonds als reclame of baatbelasting wordt ingevoerd dit zou de het samen staan we sterk verbeteren.
  Maar heb z’n mijn vragen of men als ja of nee zeggers er wel goed over nagedacht hebben over de gevolgen.
  Hieronder volgen er een aantal:

  Wie moet reclamebelasting betalen?
  Hoe wordt de reclamebelasting berekend?
  Waarom betaal ik reclamebelasting?
  Wanneer kan ik de aanslag voor reclamebelasting verwachten?
  Krijg ik vermindering van de reclamebelasting als er iets aan mijn stiuatie wijzigt in de loop van het jaar?
  Reclamebelasting voor reclame op eigen terrein?
  Ik heb geen reclame meer, wat nu?
  Kan ik bezwaar maken tegen reclamebelasting?
  Kan ik kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting?
  Kan ik reclamebelasting in termijnen betalen?
  Hoeveel van deze opbrengst vloeit richting gemeentekas?
  Reclamebelasting wordt betaald voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg; verlicht of onverlicht?
  Boodschappen op zogeheten verwijsborden: reclame op door de gemeente geplaatste tijdelijke borden waarop bedrijven kunnen aangeven hoe zij (bijvoorbeeld tijdens een renovatie of herprofilering) bereikbaar zijn.

 8. Wim Robbertsen

  Niet te moeilijk doen en gaan met die banaan. Prima mandaat en goed opgezet plan. Als dit gaat werken, belangrijke voorwaarde, zal dat het animo alleen maar verder groeien.

 9. Frans van der krul

  Wim,
  Inderdaad, als dit gaat werken, laten we het hopen dat dit een goede start wordt.

 10. Peter van den Broeke

  Wie moet reclamebelasting betalen?
  Hoe wordt de reclamebelasting berekend?
  Waarom betaal ik reclamebelasting?
  Wanneer kan ik de aanslag voor reclamebelasting verwachten?
  Krijg ik vermindering van de reclamebelasting als er iets aan mijn stiuatie wijzigt in de loop van het jaar?
  Reclamebelasting voor reclame op eigen terrein?
  Ik heb geen reclame meer, wat nu?
  Kan ik bezwaar maken tegen reclamebelasting?
  Kan ik kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting?
  Kan ik reclamebelasting in termijnen betalen?
  Hoeveel van deze opbrengst vloeit richting gemeentekas?
  Reclamebelasting wordt betaald voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg; verlicht of onverlicht? – See more at: https://www.doesburgdirect.nl/meerderheid-ondernemers-voor-komst-ondernemersfonds/#comment-9740

 11. Peter van den Broeke

  Oeps, vorige reactie was niet de bedoeling, excuses!

  Wie moet reclamebelasting betalen?
  – Alle ondernemers die baat hebben bij te organiseren evenementen?
  Hoe wordt de reclamebelasting berekend?
  – Zal een verdeel sleutel voor zijn. Doesburg is echt niet de enige plaats waar men dit invoerd.
  Waarom betaal ik reclamebelasting?
  – Zodat er evenementen georganiseerd kunnen worden zoals DBB, Kerstmarkt, Intocht Sint Nicolaas, Mosterdmuziekdag etc. Evenementen die Doesburg in de picture zetten.
  Wanneer kan ik de aanslag voor reclamebelasting verwachten?
  – eerste kwartaal nieuwe jaar?
  Krijg ik vermindering van de reclamebelasting als er iets aan mijn stiuatie wijzigt in de loop van het jaar?
  – Lijkt mij dezelfde regeling als de andere belastingen, nieuwe situatie wordt per nieuwe jaar ingevoerd.
  Reclamebelasting voor reclame op eigen terrein?
  – etalages zijn ook reclame.
  Ik heb geen reclame meer, wat nu?
  – overleg gemeente
  Kan ik bezwaar maken tegen reclamebelasting?
  – Iedere Nederlander mag bezwaar maken tegen wat voor belasting dan ook.
  Kan ik kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting?
  – Ligt aan de situatie, lijkt mij. Maar iedere ondernemer heeft baat bij een evenement in zijn stad.
  Kan ik reclamebelasting in termijnen betalen?
  – Wie weet, overleg gemeente.
  Hoeveel van deze opbrengst vloeit richting gemeentekas?
  – Lastige vraag! Dit geld moet eigenlijk geheel ten goede komen aan de evenementen
  Reclamebelasting wordt betaald voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  – Etalages zijn ook reclame uittingen.
  Daarbij nogmaals, een evenement dat georganiseerd wordt is goed voor de hele stad en dus ook voor de ondernemers zonder zichtbare reclame uittingen.

  Ik heb hiermee geprobeerd naar eer en geweten antwoorden te geven op de vragen. Vragen die naar mening niet allemaal relevant zijn. Eigenlijk moet je het omdraaien. Niet meteen de kostenkant onder de loep maar de opbrengsten kant goed belichten. De kost gaat nu eenmaal voor de baat uit. Wanneer er geen geld is voor evenementen dan is een plaats ten dode opgeschreven en dat is niet wat we willen toch?

 12. robert duis

  @Frans & Peter.

  Reklame Belasting:
  ________________

  Na de lagere school- en de middelbare school bleek ik in staat een doctoraal examen te kunnen halen en
  als zo danig word ik verondersteld dat ik begrijp “Wat met een Reklame Belasting” wordt bedoeld.

  NEE DUS!

  Reklame Beloning:
  ———————-

  Wat 180 graden de “andere kant” op gaat zou een “BELONING” moeten zijn voor BEDRIJVEN die REKLAME maken
  en vooral NIET een “BELASTING” op REKLAME – uitingen. De wereld op zijn KOP!

  De ondernemer die een “happening” onder de aandacht wil brengen met reklame-uitingen nog EXTRA
  straffen met een BELASTING is voor mij een persoon die een BOETE i.p.v. een BEDANKJE
  krijgt …… als hij op mijn verjaardag een CADEAUTJE meeneemt.

  Wat heb ik gemist?
  “Dat ik een Reklame Belasting beschouw als een straf voor het rijden door “GROEN!”

  Please Explain!

 13. Frans van der krul

  Peter van den Broeke
  Dank voor je zeer uitgebreide beantwoording.
  Ik heb geen enkele bedenkingen bij je beantwoording naar eer en geweten op de vragen.
  Wat mij opvalt in je beantwoording is dat dit jouw zienswijze is, daar heeft een ieder recht op.
  Maar wat is er nu echt afgesproken?
  Diverse van je antwoorden zijn nog vast te stellen met gemeente,of er van uit gaande dat dit zo is.
  Evenementen die Doesburg in de picture zetten.Vraag me hierbij af wie dit gaat bepalen?
  Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan.

  Zal er op één dieper ingaan zonder de andere minder te vinden.

  Wie moet reclamebelasting betalen?

  Kent de reclamebelasting ook een aantal vrijstellingen?
  Komt er een verordening die dit gaat regelen?
  Wordt er bijvoorbeeld geen reclamebelasting geheven voor de Nederlandse vlag, de Doesburgsevlag een vlag van de nog op te richten Stichting, Wijkraad, Wererldwinkel of een ander orgaan.
  En hoe zit het met openbare aankondigingen?
  Maar bijvoorbeeld ook niet voor openbare aankondigingen:
  • die door overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen
  • die tijdelijk zijn en die tot doel hebben panden te koop of te huur aan te bieden
  • op parasols en terrasafscheidingen
  • aangebracht op een voertuig

 14. Peter van den Broeke

  Okay Frans, nog een keer dan.
  Met jouw betoog (ik begrijp dat er erg veel onduidelijkheid is) sla je misschien wat te fer door.
  Waar het hier om gaat is dat de ondernemers in de binnenstad niet meer via DOV verenigd zijn maar via de gemeente(kas)
  Cultureel maatschappelijke instellingen, tijdelijke uittingen om een pand te verhuren/ verkopen, voertuigen etc waren geen DOV aangelegenheden. Voor parasols en terrassen is al zoiets als “terrasvergunning” volgens mij.
  Misschien sla ik de plank wel mis hoor maar ik zie dit hele verhaal als een vervolg op DOV.
  En Robert, die reclamebelasting is al eens eerder geheven in de vorm van precario belasting. We moesten destijds betalen voor reclameuittingen op straat, aan de gevel en zelfs voor de zonneschermen. Ik sta er dus niet van te kijken.
  Wanneer de overheid ergens een naam aan kan geven, kan er ook meteen belasting over geheven worden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑