Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Cliënten die ik als zelfstandig zorgverlener mag ondersteunen en begeleiden. Ik schrijf daar regelmatig leuke blogjes over en hoop deze een keer te mogen gaan bundelen en uitbrengen. Naar aanleiding van die verhaaltjes ben ik als gastspreker gevraagd op de Dag van de Mantelzorg waar ik voor ruim 70 mensen over mijn werk heb verteld en een aantal verhalen heb mogen voordragen. Voor mij de eerste keer dat ik spreek in het openbaar voor mensen, ik moest een enorme drempel over, maar heb het gedaan. Het voelde zo goed en ben echt trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Dit was een persoonlijk hoogtepunt.


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2012?
De Hanzedag. Een hecht team van mensen die ieder jaar een gratis familie-evenement organiseren in Middeleeuwse sferen. Met heel weinig financiële middelen zoiets tot stand te brengen vergt veel tijd en energie. Ieder jaar lukt het weer om iets moois neer te zetten. Al die vrijwilligers die zich inzetten, de plaatselijke horeca en middenstand die goederen doneert en in kleding rondloopt. Samenwerking dat nog verder uitgebreid en uitgebouwd kan worden om voor nog meer kwaliteit te gaan en elkaar onderling te versterken. Samenwerking vormt geen bedreiging, maar een verrijking van elkaar en wat men te bieden heeft. Sla de handen ineen! Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.


Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Cijfer 8. Het aantal evenementen klein of groot zijn leuk om naartoe te gaan, initiatieven worden ontwikkeld en creativiteit van mensen neemt toe. Er ontstaat naar mijn mening wat meer saamhorigheid en dat mensen dingen samen willen doen.


Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
Dat was een droom, maar zal komend jaar worden verwezenlijkt…. Helaas kan en wil ik daar niks over zeggen.


Eén, ja slecht één, rake tip om Doesburg nog mooier te maken.
Samenwerking!


Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we in Doesburg absoluut bekijken komend jaar?
De 5-jarige Hanzedag, een lustrum, alle vrijwilligers die zich zo tomeloos inzetten en de hele Hanzedag mogen gezien worden!