Motie Stadspartij Doesburg en SP tegen grote gemeenten

In de raadsvergadering van de gemeente Doesburg van donderdag 28 maart gaat de Stadspartij Doesburg een motie indienen tegen de Kabinetsplannen om kleine gemeenten op te heffen. Doel van de motie is dat het voornemen van het kabinet om op termijn te streven naar het vormen van zogeheten 100.000+ gemeenten, wordt teruggenomen. De coalitiepartner van de Stadspartij Doesburg, de SP, zal mede indiener zijn.

 

De exacte tekst luidt:

 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. donderdag 28 maart 2013

Onderwerp: Het voornemen van het kabinet tot vormen van 100.000+ gemeenten.

De gemeenteraad van Doesburg in vergadering bijeen.

Overwegende dat:

 

 • Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA in het regeerakkoord op termijn streeft  naar het vormen van zogeheten 100.000+ gemeenten;
 • Er een grote meerderheid is bij zowel het college als de gemeenteraad van Doesburg en dus ook bij de Doesburgse bevolking om op te komen voor bestuurlijke zelfstandigheid van onze gemeente;
 • De gemeente Doesburg al geruime tijd participeert in diverse regionale samenwerkingsverbanden;
 • Er een groot vertrouwen is dat bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden nu en in de toekomst voldoende garanties bieden om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden;
 • Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bovendien blijkt dat gemeenten na eerdere indelingen altijd meer geld gingen uitgeven;

Draagt het college op:

Om deze motie met een begeleidende brief te sturen aan het kabinet, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten Generaal

met het dringende verzoek te bewerkstelligen dat het voornemen van het kabinet  om op termijn te streven naar het vormen van  zogeheten 100.000+ gemeenten wordt teruggenomen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van De Stadspartij

P. Vree

D.C.J.A.M. van Sommeren

R.W. Oorlog

 

Hiermee wordt door de Stadspartij Doesburg wederom aandacht gevraagd voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van onze gemeente. Deze zelfstandigheid staat hoog in het vaandel van de Stadspartij Doesburg, zo laat de politieke partij twee dagen voor de raadsvergadering weten.

 

12 reacties

 1. Arvid Ehlert

  Ik ondersteun deze motie, ik vind dat wij het prima zelf kunnen hier. Eén voor Doesburg, Doesburg voor allen!

 2. Rob Gossink

  Ben dan wel benieuwd wat er dan precies in de begeleidende brief staat (wat dus niet in de motie staat).

 3. Rob Gossink

  Beter goed gejat dan slecht verzonnen: het is exact dezelfde dezelfde motie als die van de SP fractie van de gemeente Goirle. Hoe origineel.

 4. henk beijen

  Niet zo zeuren Rob, gewoon kiezen!

 5. Frans van der Krul

  Kan iemand me uitleggen wat het grote voordeel is om klein te blijven?
  Weet dat groter niet altijd beter is, maar worden we nu niet te klein om zelfstandig al de taken uit te voeren die Rutte2( Paars met de bijbel) over de schutting kiepert naar de gemeenten?
  Of speelt hier het onderbuik gevoel zo van de verkiezingen in aantocht en zullen we maar alvast een statement neer zetten als afleiding(voor andere problemen denk hierbij aan het afvalscheiden enz) en dat de verkiezingen alleen maar gaat over Doesburg houden zo?

 6. Wil Verlaan

  Het voelt wel vreemd om als coalitiepartij discussie via de media te voeren, maar vooruit dan maar. D66 zal de motie van de Stadspartij niet steunen. Het is een achterhaalde motie, het kabinet heeft al aangegeven dat er geeen sprake zal zijn van gedongen herindeling. In het intro bij dit bericht lezen we waar dit toe kan leiden: “een motie tegen het opheffen van kleine gemeenten”. Dat is helemaal niet aan de orde. D66 staat voor open en eerlijke politiek. Het heeft geen zin mensen op de kast te jagen met electoraal getinte moties. D66 steunt wel de motie van de oppositie die het college opdraagt snel en goed de samenwerkingsverbanden te onderzoeken met andere gemeenten. En dat is precies wat Plasterk nu vraagt: ga met elkaar samenwerken. Niet fuseren. D66 is voor het zelfstandig blijven van Doesburg. Maar sasmenwerken is noodzakelijk!

 7. Peter Bollen

  De Stadpartij en de SP zetten de lezers op het verkeerde been!
  Ten eerste; is het streven van het kabinet om gemeentes van10.000 inwoners te vormen is losgelaten. De motie is dus niet meer actueel en niet meer relevant!
  Ten tweede; wordt het in de toekomst erg lastig om alle taken op het sociaal beleid te kunnen uitvoeren en betalen. Om die taken allemaal goed te kunnen uitvoeren worden ze door het rrijk aan de gemeenten overgedragen. Doesburg is te klein om die taken allemaal goed te kunnen uitvoeren. Ik kan me niet voorstellen dat de Stadpartij en de SP mensen die het echt nodig hebben in de kou willen laten staan!
  Ten derde; niemand in Doesburg kiest er voor om niet meer zelfstandig te zijn, we willen allemaal de identiteit van Doesburg behouden!
  De oplossing om het hoofd te bieden aan de toekomstige zorg voor de Doesburgers is SAMENWERKEN met andere gemeenten. Daarvoor is een motie van de andere partijen in de maak. Ik hoop dat de Stadpartij en de SP hun “one-liners” even aan de kant schuiven en gaan inzien dat samenwerking enkel op het sociale beleid de beste optie is om Doesburg zelfstandig houden!

 8. Wim Robbertsen

  Een goed onderzoek, gedragen afwegingen, samenwerking met andere gemeentes: prima m.i.
  Fuseren is voor Doesburg 3 stappen (te) ver weg.

 9. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Vanuit CDA zijde onderschrijven wij de visie van Wil Verlaan en Peter Bollen ( ik neem aan namens D66 en PvdA) met dien verstande dat formeel nog steeds in het huidige regeerakkoord het 100.000 inwonersaantal prominent staat aangegeven. Niet is door Plasterk aangegeven dat hij dit uitgangspunt heeft verlaten! Er worden vanuit regeringszijnde VVD en PvdA wat omtrekkende bewegingen gemaakt en een aantal nuances aangebracht maar formeel staat dit punt nog steeds in het regeerakkoord. Het lijkt er dus op dat de van boven opgelegde fusieverplichting informeel is verlaten. Gerust is het CDA niet zolang dit punt niet formeel geschrapt is!
  Dit neemt niet weg dat de ingezette decentralisaties op het gebied van zorg, AWBZ en participatie door het kabinet gewoon doorgaan en dat we als gemeentebestuur goed moeten gaan nadenken op welke wijze wij deze megaopgaves gaan uitvoeren in Doesburg. Daarbij moeten we ons de vraag stellen of we als kleine gemeente met onze huidige ambtelijke
  organisatie in staat zijn deze gigaopdracht op eigen kracht kunnen uitvoeren. Juist op dit punt verschilt de aangekondigde motie van de oppositie partijen . In ” onze” motie wordt het college opgedragen om binnen een kort tijdsbestek met een aantal concrete opties te komen voor wat betreft de samenwerking met andere partijen bij het uitvoeren van de giga decentralisaties. Simpel “nee” zeggen tegen een fusie zoals de Stadspartij en SP doen biedt geen oplossing voor de decentralisatieopdrachten waar we als gemeente voor staan. Een oplossingsrichting die wel aangegeven wordt in ” onze” motie. Overigens wordt in ” onze” motie ook uitgegaan van het voortbestaan van Doesburg als zelfstandige gemeente! Laat daar geen enkele onduidelijkheid over bestaan.

 10. Yvonne Irving

  Prima uitgelegd Rob!
  Wij (PvdA) vonden het belangrijk om een motie neer te leggen die de lading beter dekt. Het goed kunnen uitvoeren van de 3 decentralisaties is belangrijker dan nee zeggen tegen fusie. We kunnen als kleine organisatie niet om samenwerking met andere gemeenten heen. We doen dit al op veel gebieden maar deze 3 zijn heel erg belangrijk deze raken de burgers persoonlijk. Belangrijk is dat het college haast maakt e.a moet volgend jaar al werkzaam zijn dus veel tijd hebben we niet. De PvdA vindt dat Doesburg zelfstandig kan blijven maar dan moet de kwaliteit die we leveren wel gewaarborgd zijn en blijven.

  Yvonne Irving, raadslid PvdA

 11. Wil Verlaan

  Het is goed, zoals Rob Gossink aangeeft, Plasterk kritisch te volgen in zijn uitlatingen. Het regeerakkoord is niet gewijzigd. Maar daar staat niet in dat kleine gemeenten moeten worden opgeheven. Laten we daar duidelijk over zijn. In zijn brief aan de gemeenten van 15 maart neemt Plasterk eerdere woorden, zoals die zouden blijken uit het regeerakkoord terug: “‘Ik wil de zorg wegnemen van burgemeesters dat er enig plan zou liggen om van bovenaf gemeenten te gaan herindelen of daar een blauwdruk voor te maken. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van het kabinet. De aanname van dwang is niet correct.” Maar we blijven natuurlijk wel alert.

 12. Met het gevaar dat de moties al helemaal zijn uitgediscussieerd op Doesburg Direct voordat het in de Raad van aanstaande donderdag besproken gaat worden, wil de VVD zich uiteraard ook uitspreken hierover. Wij zijn mede-indiener van de motie van de oppositie en kunnen ons helemaal vinden in de opmerkingen die door Peter Bollen, Wil Verlaan en Rob Gossink geplaatst zijn. De motie van de Stadspartij en de SP is er een van het kaliber “mosterd na de maaltijd” hoewel dat dan wel weer bij Doesburg past. Een regeringsakkoord gesloten door onze partij, de VVD, en de PvdA in het najaar van 2012 is niet in beton gegoten zoals dat hier in Doesburg bij sommige partijen wel het geval is. Voortschrijdend inzicht en luisteren naar wat er in den lande speelt past bij het huidige kabinet en de tijdgeest. Ook wij zijn voor een zelfstandig Doesburg, dat is helder, maar wel met dien ten verstande dat het noodzakelijk is en blijft om te kijken wat reëel is en ook haalbaar.
  Het electorale gedoe moet kennelijk van sommige partijen nu al beginnen. Feitelijk betekend dat, dat er nu 1 jaar voor de verkiezingen al gescoord moet worden door landelijke SP moties van stal te halen. Werkelijk wij hadden toch de hoop dat we hier in Doesburg van verschoond zouden blijven en dat we vooral samen de schouders er onder zouden zetten in deze moeilijke tijd. De toon is gezet, de messen geslepen en dat is een gemiste kans voor Doesburg. Als oppositie en met de steun van D66 willen wij de decentralisaties goed aanpakken en het college manen tot spoed, het is te belangrijk om dit op z’n beloop te laten en dat is onze bijdrage voor Doesburg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑