Na de jaarlijkse Opschoondag dit voorjaar houdt de Wijkraad Binnenstad Doesburg op zaterdag 28 september de Najaars Opschoondag. Iedere inwoner van de binnenstad, jong of oud, is van harte welkom om die dag mee te helpen met het schoonmaken van de wijk, buurt of omgeving van rondzwervend afval.

 

‘De wijkraad kreeg veel reacties van inwoners die hebben meegewerkt aan de Voorjaarsschoonmaakdagen die de wijkraad al enkele jaren organiseert’, vertelt Teja Peters, voorzitter van de wijkraad binnenstad. ‘Naast dat zij ons lieten weten zo’n opschoonactie een goede zaak te vinden, vinden ze ook dat er in het najaar een herhaling zou moeten zijn. De wijkraad geeft graag gehoor aan dat verzoek.’

 

Dit najaar wil de wijkraad bovendien aanschouwelijk maken hoeveel zwerfafval er is door van dat zwerfafval kunst maken en het ten toon te gaan stellen. Diverse kunstenaars hebben hun medewerking aan de actie toegezegd.

 

Zo zal Peter Bakker, fotograaf, die dag foto’s maken en levert de Schildersschool een bijdrage. De “Koningin van het ZwerfAfval” zal die dag in toepasselijke kledij haar opwachting in Doesburg maken. Hou Doesburg schoon is een motto dat iedereen aangaat.

 

De Najaarsschoonmaak begint om op 28 september om 10.00 uur in Basisschool Horizon Stad,  Meipoortwal 1. Voor materialen als prikkers, plastic handschoenen en afvalzakken wordt gezorgd. Om 12.00 uur is er in de basisschool gelegenheid na te praten met koffie of thee en een broodje. Inwoners van de binnenstad die willen meedoen aan de schoonmaakactie kunnen zich vóór 24 september  aanmelden bij: info@wrbinnenstaddoesburg.nl.