Op de Nationale Boomfeestdag wordt in Doesburg op woensdag 20 maart om 09.00 uur op twee locaties plantmateriaal geplant. Dit jaar zijn de scholen De Wetelaar en De Ark, locatie Beinum, uitgenodigd. Het thema van de boomfeestdag 2013 is “bomen maken gezond”. De ongeveer 60 leerlingen van de deelnemende scholen krijgen voorafgaande aan de boomfeestdag een gastles van Liemers Centrum voor Natuur- en Milieu educatie (NME), waarin het programma van de boomfeestdag wordt besproken.

 

De kinderen van de Wetelaar gaan struiken planten bij 4 nieuwe natuurlijke speellocaties in Beinum West. De kinderen van de Ark krijgen een excursie in de Bijentuin aan de Panovenweg en zij gaan struiken en een fruitboom planten in de Bijentuin. Wethouder Fred Jansen is aanwezig op de Bijentuin en wethouder Henk Westra bij de plantactiviteiten op Beinum West.

 

Na het planten van het plantmateriaal hangen de leerlingen van de Wetelaar vijf vogelhuisjes op diverse locaties in Beinum West op. De kinderen van de Ark hangen na afloop vijf vogelhuisjes op rond de scholen op de Beinum. De Nationale boomfeestdag wordt in samenwerking met het NME Liemers georganiseerd. Het Liemers Centrum voor Natuur en Milieu Educatie heeft als doel de kinderen bewust te maken van hun directe leefomgeving.