Nieuwe afvalbakken voor Doesburg per 2013

Doesburg krijgt definitief een nieuw huisvuilbeleid. Vanaf 2013 kunnen Doesburgers kiezen welke bakken ze willen en in welke grootte. Wel wordt er komend jaar nadrukkelijk gekeken naar gemeenten waar dit systeem al werkt, om zo een juist beeld te krijgen van het nieuwe systeem.


Dat is na lang wikken en wegen de uitkomst van het nieuwe afvalbeleid zoals besloten in de raadsvergadering donderdagavond. Het nieuwe systeem gaat uit van het ophalen van afval via drie bakken (restafval, gft en plastic) eens in de drie weken. Huishoudens kunnen zelf bepalen welke bakken ze kiezen en of ze voor een 140 liter bak of een 280 liter gaan.


Het huidige systeem met duobakken is zowel technisch als economisch afgeschreven en dient vervangen te worden. De laatste weken was er veel te doen over dit onderwerp. Zowel binnen als buiten de raad was er veel discussie over het te voeren afvalbeleid.


Veel kritiek was er over de gebrekkige informatiestroom naar de burgers toe. Hiervoor bood wethouder Fred Jansen (De Stadspartij) donderdagavond zijn excuses aan. Tijdens de raadsvergadering werd besloten dat er met grote aandacht wordt gekeken naar gemeenten waar nu al een dergelijke systeem wordt gehanteerd. Raalte is zo’n gemeente waar het drie-bakken-drie-weken-systeem momenteel als proef dient.

42 reacties

 1. Rob Gossink (CDA-fractie)

  Het thans aangenomen raadsvoorstel heeft nog steeds het het alom verguisde 3 afvalcontainers en 3 weken afhaalfrequentie als uitgangspunt. Nog steeds zijn de inwoners en de wijkraden niet voldoende geïnformeerd en negeert het college en een raadsmeerderheid de gevoelens van een groot deel van haar bevolking. Met het uitstellen van het nemen van een raadsbesluit (voorstel CDA-fractie) had het college haar gebrek aan informatieverstrekking nog gedeeltelijk kunnen herstellen, en was er wellicht een groter draagvlak gekomen. Met de aangeboden excuses van de wethouder over het niet betrekken van de inwoners en de wijkraden wordt het gebrek aan informatie niet hersteld. Ook de ingebouwde evaluatiemomenten maken het nu aangenomen raadsbesluit niet minder omstreden.

  Juist dit gebrek aan informatie valt het college zwaar te verwijten en is opmerkelijk voor een college die een verkleining van de afstand tussen bestuur en burger prominent in haar collegeprogramma “Samen(?) voor
  Doesburg” heeft staan, met de nadruk op het woord ” samen”. Behoud van de betrokkenheid van onze inwoners is, volgens het college, cruciaal. Het college gaf immers aan “De bevolking tijdig te betrekken bij ontwikkelingen bij alle relevante beleidsvelden en ruime inspraak te geven bij de besluitvorming bij zaken die hun direct aangaan”. Hiervan is in dit dossier niets gebleken.
  > > niets van gebleken.

 2. Petra

  Op zich wel een redelijk idee, maar ik heb geen idee waar ik drie bakken in mijn tuin moet neerzetten.
  Ik zie in de buurt, dat buren mooie houten kasten om hun containers hebben gebouwd tegen de stank, maar ook om die lelijke groene bak uit het zicht te plaatsen. Is hier ook over nagedacht? Waar moeten we die drie bakken kwijt?
  En in Raalte werken ze met afvalzakken voor het plastic afval, niet met containers! Ze hebben daar een groene en een grijze container.

 3. Geert

  En dan ook nog graag een pak voor het plastic. Kunnen we met z’n allen goed het afval gaan scheiden. Ik heb er geen probleem mee. Laat maar komen. Voor wat betreft de besluitvorming heeft Doesburg natuurlijk wel een flater geslagen. Dit had nooit op deze manier mogen gebeuren.

 4. Appie (stadspartij)

  Nog steeds zijn de inwoners en de wijkraden niet voldoende geïnformeerd en negeert het college en een raadsmeerderheid de gevoelens van een groot deel van haar bevolking. Rob heb je zitten slapen afgelopen donderdag?
  Er is afgesproken dat we gaan kijken bij andere gemeentes voordat we gaan starten, er komen informatie-avonden voordat we gaan starten en e.e.a kan dan nog worden aangepast. Verder wordt er na een half jaar als we gestart zijn nog een evaluatiemoment ingebouwd. Jammer dat je dat niet hebt meegekregen. De wethouder heeft het boetekleed aangetrokken maar ook hebben we met alle partijen vergeten om eerder met de wijkraden en inwoners van onze mooie stad te gaan praten.

 5. Frans van der Krul

  Afvalbakken roulette,
  En de winnaar is……. het college van BeW.
  Men kwam en ging met 3 afvalbakken!
  Niemand kwam echt aan de bak, vele hadden het nakijken!
  Moties haalden bakzeil!
  1 bak , is geen bak.
  2 bakken, is een duobak
  3 bakken is een milieustraat.

 6. Bart

  Respect voor Appie die eindelijk met de stadsparty het “bakje” stijf houd.

  @ ROB: Waar was je met je gedachte toen je jou stukje plaatste?
  Waar was je met je gedachten toen je hoorde dat Doesburgers in de zomer 3 weken lang stinkende bakken bij huis hebben?

  Wat het meest opvalt is dat dit college, de raad het gewoon er doorheen stampt willens en wetens.

  Het woordje smeerburg komt van het feit dat Doesburg redelijk laat een riool kreeg en alle afvalstoffen rechtstreeks op straat kwam.

  Smeerburg word straks “stinkburg” want 3 weken een bak laten staan bij de Mens thuis is not done.

  Of gaan we straks geur vreters voorschrijven geacht B&W?

  Schandalig dat er zo weinig word gedeeld in de gevoelens en gedachten van de Doesburger!

  Ludiek zou het zijn om nu allemaal alle bakken bij het gemeente huis te zetten, de bakken met huishoudelijk afval dan en het liefst een keer in hartje zomer!

 7. Rob

  Bart, je leest niet goed!

 8. Bert Stulp

  Je kunt als College en als Raad wel 3 bakken willen hebben, maar als je ziet dat de bewoners dat in grote meerderheid niet pikken dan moet dat je dat dus gewoon er niet doorheen drukken. Wij hebben in de raad daarom gewoon tegen gestemd. I.p.v. met bakken kun je het plastic ook prima met zakken ophalen. Kost nauwelijks meer en ook dat levert een prima scheidingspercentage op. Maar ja, we stonden in de raad met dit voorstel wel alleen.

  Bert Stulp (GroenLinks)

 9. Yvonne Irving

  De PvdA is van menig dat we in de toekomst over moeten gaan op nascheiden! Dit betekend ondergrondse containers in heel Doesbug waar al het afval ingaat en in de fabriek wordt gescheiden. Helaas is dit systeem nog niet zo ver doorontwikkeld dat Doesburg er al toe over kan gaan. Behouden van het huidige diftar systeem is niet mogelijk het zou veel te veel kosten om het systeem weer up to date te brengen zodat de burger veel meer gaat betalen. Ook heeft de burger aangegeven via een enquête dat men eigenlijk liever 2 bakken wil. Het brengen van plastic bevalt goed. Maar deze variant betekend dat we er met z’n allen veel meer zouden moeten gaan betalen. Dat zit hem in het ophalen van plastic, uit onderzoek is gebleken dat met een bak aan huis voor plastic men veel meer plastic ophaalt. En dit plastic levert veel geld op! We begrijpen de afweer voor drie bakken heel goed! Niet iedereen heeft voldoende ruimte in de tuin en er wordt best wat gevraagd. Toch zijn wij ervan overtuigd dat dit uit alle oplossingen de beste is voor de beurs van de burger en in deze financieel onzekere tijden stond dat voorop in onze besluitvorming. We hebben ja gezegd omdat onze eisen zijn ingewilligd! Er komt nog dit jaar een moment dat er gekeken wordt naar de gemeente Raalte waar men dit systeem heeft. Bevalt het daar niet dan kunnen we nog voor we beginnen aanpassingen doen. En als we begonnen zijn in 2013 dan komt er ook weer een moment waarin bekeken wordt hoe het bevalt ook dan kunnen er aanpassingen komen. Dus wil de burger uiteindelijk naar 2 bakken met plastic brengen dan kan dat. Wel moeten we met z’n allen voor lief nemen dat het systeem dan duurder zal worden. Maar dan worden beslissingen op basis van ervaring genomen en niet op basis van emotie. We houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en horen graag uw mening en ervaringen.

 10. Hanny

  @Yvonne: deze vorm is zeker niet beter voor de beurs van de Doesburger. Diegenen die nu 1x per 2 weken de container aan straat zet (en dat zijn er veel) en dus 26 ledigingen per jaar betaald moet straks 39 keer per jaar aan straat zetten. Volgens huidige tarief is dat 13 x 4,50 dus 58,50 euro per jaar meer. Even uitgegaan van de huidige tarieven.
  Het is nog steeds niet bekend wat straks een lediging van de grijze en groene 140 liter container gaat kosten. En wat kost dan de lediging van een 240 liter grijze container?
  Of de burger wel of niet meer moet gaan betalen is afhankelijk van de tarieven per container en hoeveel is dat dan?????
  Daar zou ik als burger van Doesburg erg graag een antwoord op willen.

 11. Bart

  @ ROB, Dat is wat veel politioc roepen: je ziet het niet goed……………!
  Bedenkelijk want je hobbelt mee met de rest!

  Bert? Als groen links sta je altijd alleen omdat de rest geen “Ballen”toont en naar de burgers wil luisteren.
  Het is namelijk van belang om ergens bij te horen en niet je eigen standpunt te hebben.
  Staat erg stoer als je kan roepen ik behoor tot de pluche van Doesburg voor zover dat er is.

  Maar wij de burgers……..staan weer met 3 bakken in de kou.

  En dat is wat Doesburg al jaren fikst, de burger veel door de ……..drukken.

  @ Pvda……..meehobbelend in alle factoren, eerst de action toen het spandoek, nu weer een buiging voor de bakken, het is te schandalig om er rood van te worden maar dan een compliment voor Bert van groen links hij etaleert een echte mening hier.

 12. Rob

  @Bart: je leest het nog steeds niet goed!!

 13. Frans van der Krul

  Yvonne,
  Gedane zaken nemen geen keer, als ik het goed begrijp zeg je (PvdA)
  dat de 3( mis)baksels van tijdelijke aard zijn en er naar wordt gestreefd om op de wat langere duur te komen tot een nascheiding van hhafval,de capaciteit van nascheiden is in Nederland nog niet voldoende om geheel Nederland te voorzien.Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding.In ons buurland staan ook nascheiders die we tijdelijk kunnen gebruiken.Ook andere landen dumpen in ons land hun afval(Italie en Duitsland) om dat het hier goedkoper is en kan.
  Ga zo door en men kan straks bakloos door het leven!

 14. Mary

  Ik vind het erg jammer dat er niet naar ons burgers geluisterd wordt.
  Wij zijn wel de mensen die het moeten betalen.
  Juist dit laatste wordt een probleem denk ik.
  Er zijn nu al veel mensen die hun huisvuil dumpen in de gemeente afvalbakken omdat ze moeten bezuinigen.
  De kans is heel groot dat dit steeds meer mensen gaan doen, en er heel veel (zwerf)vuil gaat komen.
  Op deze manier sla je 2 keer de plank goed mis!

 15. leo

  Die lui van de stadspartij hebben altijd het hoogste woord.
  Ja ja want zij zijn erimmers voor de burgers!

  Het gesprek op straat is een opdracht voor de raad. Nou aan mijn hoela. Wat een lachertje. Veel woorden en weinig daadkracht.
  Niks een stadspartij die luistert, echt luistert naar de burgers,niks wethouder Jansen die zijn plannen er gewoon met behulp van de oppositie doorheen drukt en daarna wat schamele excuses mompelt.

  Had je eigen wethouder maar eens flink de oren durven wassen dan hadden jullie ballen getoond. Nu is er NIET naar de burgers geluisterd en dat mag NIET al te luid worden gezegd.
  Stel je voor dat je toch wat negatiefs zou zeggen over hun ideale droom wethouder.
  Kom eens met een wethouder die wel bestuurlijke kwaliteit heeft.

  Voorlopig zitten wij opgescheept met drie van die foeilelijke en stinkende afvalbakken terwijl wij ze nauwelijks kwijt kunnen.
  Jullie worden hartelijk bedankt.

 16. Petra

  Inderdaad jammer dat de raadsleden dit weblog als medium gebruiken om modder naar elkaar te gooien (steeds weer!), in plaats van te luisteren wat burgers willen…Uit welke enquete is gebleken dat de burger liever twee bakken wil? Ik hoor in mijn buurt niets dan commentaar op uitbreiding van het aantal bakken. Stel de burger eens centraal, daar gaat het toch om! Jullie zitten hier niet voor jezelf.

 17. Hanny

  Juist Petra, daar vroegen de wijkraden ook al naar.
  Ook hier in het N.Molenveld weet niemand iets van een enquete
  En op mijn vraag naar de kosten ook nog steeds geen antwoord

 18. Frans van der Krul

  Konijn tegen konijntjes: ‘Een goochelaar heeft jullie uit een hoge hoed getoverd en nu houden jullie op met die vervelende vragen.’Hahahaha

 19. Yvonne Irving PvdA Doesburg

  Die enquete is in 2010 of begin 2011 (weet niet meer helemaal zeker)geweest! Er zijn gezinnen aangeschreven om deze in te vullen, verdeeld over de Doesburgse bevolking (heb hem zelf ook ingevuld)uitgevoerd door een bedrijf dat hierin in is gespecialiseerd. Je moet er dan vanuit gaan dat de uitslag representatief is voor de Doesburgse bevolking.
  @Hanny, ik was je nog een antwoord schuldig over meer betalen voor het legen van 3 bakken ipv 1.
  Je bedrag bestaat uit 2 delen een vast en flexibel (ledigingen).
  Wij hebben dit besluit (ja stemmen) genomen op voorwaarde dat het vaste bedrag niet omhoog gaat en misschien zelfs omlaag! Het bedrag van de ledigingen dat wordt op een later moment besloten. Maar ook hier is de belofte gedaan dat een gemiddeld huishouden er niet duurder mee uit zal zijn! Ook wij moeten soms blauwe ogen gewoon vertrouwen!

 20. Hanny

  @Yvonne: Dat is het probleem ik denk dat de meesten de blauwe ogen van politici niet meer vertrouwen. Als je overal hoort dat de politici zeggen dat iets niet duurder wordt reken er dan maar op dat je altijd meer moet betalen. Kijk maar naar de zorgverzekering, zou niet duurder worden we betalen nu een vermogen.
  De tandarts zal ook voor velen onbetaalbaar gaan worden. Ga zo maar door.
  Net als mijn vader altijd zei: ik vertrouw niemand want ik vertrouw mezelf niet eens.
  Waarmee hij bedoelde dat alle praatjes mooi zijn maar dat het maar moet blijken of het klopt.
  Vind het wel raar dat de ledigingsprijs pas later bepaald wordt. Nu hebben jullie met iets ingestemd waarvan je niet eens de consequenties kent. Wordt het niet weer een sof zoals het N.Molenveld dat jullie weer niet anders kunnen dan maar ja zeggen en de inwoners kunnen betalen. Er is door geen één partij ook maar een vraag over gesteld. En wat betreft “het gemiddeld huishouden” dat is leuk op papier maar vaak ver van de werkelijkheid.
  Sorry dat ik zo kritisch ben maar ik denk dat veel inwoners aanmerkelijk meer kwijt zullen zijn dan nu.
  Zeker mensen met een klein inkomen moeten dan alweer meer betalen en die hebben het toch al niet makkelijk.

 21. Yvonne Irving PvdA

  @Hanny, juist je geeft het zelf aan alles wordt duurder en de kleine inkomens daar willen we nu juist voor staan! De diftar zou veel te duur worden!De andere opties ook!Dit was echt de beste keus! Goedkoper kon niet.Dit is een besluit dat niet over 1 nacht ijs is genomen.
  Voor ons stond echt de prijs voorop! Niet de stank of de overlast die natuurlijk heel vervelend is. Maar dat er mensen in hun inkomen worden aangetast dat is voor ons net even iets belangrijker. Ik kan me goed voorstellen dat je de politiek niet altijd vertrouwd het is ook niet altijd goed te volgen wat er precies gebeurd en wie verantwoordelijk is.
  Ik vind het dan ook een uitdaging om met jullie het gesprek aan te gaan via dit medium.Ik wil altijd zo goed als ik kan een eerlijk antwoord geven en daar moet de kiezer dan uiteindelijk zijn conclusies uit trekken. Eerlijker kan ik het niet maken.

 22. Frans van der Krul

  Hoi Yvoone,
  Vertrouw je op je eerlijke woorden(en ogen),ben niet overtuigd van de blauwe ogen van anderen,het is wel vreemd dat ik altijd buiten het gemiddelde val.Wat wordt nu de prijs voor de ondergrondse containers? gaan nu de oranjebollen weg?Alles nu scheiden (eigenlijk alleen plastic)en naar de milieustraat brengen met de auto?(meer brandstof verbruik co2 neutraal?)Gevolg er gaat meer in de stortcontainer, met gevolg meer ledigingen en dus een hogere prijs per jaar en minder kunststof scheiding. Hopelijk kan je antwoord geven op mijn vragen, jammer dat de SP,D66 en Groenlinks niet met meer info komen,D66 en SP zwijgen in alle talen, is dit dan de burger betrekken bij het beleid of dichter bij de burger staan?Wat gebeurd er nu met de wijkagenda of is deze hierbij voor dood verklaart.?

 23. Bart

  @ Hanny, als je jezelf niet vertrouwd wie zie je dan smorgens als je in de spiegel kijkt?????? 🙂

  Vertrouwen in politici is ver te zoeken niet alleen lokaal maar zeker ook landelijk dat weet ik als “oud “vakbondsmannetje en strijder wel”
  Wim Kok eerst een vakbonds man later staat hij haaks op de arbeider!
  Agnes Kant, Politici, stopt ermee omdat ze het niet meer trekt, vervolgens wel een topbaan dankzij de politiek (en ja diploma’s)
  Ga zo maar door……………

  Frans? Wanneer krijg jij je topjob???? Meestal gebeurt dat bij Vakbondsstrijders.

  Zelfs de tandartsen zijn met hun tanden een harde noot aan het kraken qua nota’s!!
  Het beste is misschien om wanneer de eerste wisseling plaatsvind te gaan voor een kunstgebit………….dan hou je over voor de rest van je leven.:)

  Tja……is het nog wel leuk………….soms verlang ik naar de kolenkachel en toen waren we allen tevreden…..met wat je had en dat was niet veel . Maar toch tevreden.

 24. Frans van der Krul

  Bart,
  Te oud voor topsport, afgeschreven ivm een te grote afstand tot de arbeidsmarkt!58 jaar.Doe nu veel voor de buurtacademie als vrijwilliger!

 25. Hanny

  @Bart, ik kijk niet in de spiegel want dan schrik ik te hard, hahaha

  Enne…. tevreden ben ik nog steeds, ik heb het niet slecht maar ik gun iedereen dat het een beetje beter gaat en in elk geval niet slechter. Zeker diegenen die echt niet (meer) kunnen werken. Met al die kortingen en stijgingen van lasten wordt het voor de mens met een klein inkomen helemaal een probleem.

  @Yvonne: Ik vraag me af hoe je kunt zeggen dat het niet duurder gaat worden als je de prijs per lediging van wat voor container dan ook niet weet.
  Wie weet het dan wel????????
  De totaalprijs voor Doesburg wordt met variant 3 goedkoper maar is het dat voor de Doesburger uiteindelijk ook?
  Ik, en ik denk velen met mij, ben daar toch wel erg benieuwd naar. Nu heb ik geen idee wat ik (wij) straks moeten betalen voor de ledigingen.

 26. Frans van der Krul

  Stemverklaring gelezen over afvalscheiden van CDA,GrL,PvdA en Stadspartij, mis de inbreng van SP en D66? vraag me af of deze wel een mening hebben?We zullen wel zien wat er van komt in voorjaar 2014 wanneer er verkiezingen zijn, dit is ook het tijdstip dat er gesproken kan en moet worden over het verder scheiden van drinkkartons en blik.
  Wat het jammer is: dat Nedvang die als een maffia organisatie buiten beeld blijft, deze is de oorzaak van de commotie.
  Nedvang is de belangen organisatie van de kunststof verpakkingsindustrie, deze probeert met alle middelen te voorkomen dat er echt bij de bron wordt gescheiden, deze houd al jaren het statiegeld op Petflessen tegen, laatste voorstel van de overheid was: voor grote flessen 25 ct en kleine flessen 15ct doch men wil het probleem /oplossing wat men zelf heeft veroorzaakt bij de burger neer leggen,als de doelstellingen van Lap2 niet worden gehaald(2020) wordt alsnog statiegeld ingevoerd.

 27. Bart

  @ Frans………………..? Dus de buurtacedemie en de geraniums?

  Ineens weet je het en zie je het licht Frans, je stapt in de plaatselijke politiek, ontpopt je tot een magistraat en duwt de gelederen dicht, houd de 3 bakken af en je krijgt een beeld op de Markt, gemaakt door een plaatselijke knutselaar die er veel rood van de FNV……..in verwerkt. Zodat eenieder weet dat JIJ Frans de man was die de # bakken storm tegen hield. 🙂

  @ Hanny: Dat is het dilemma van Yvonne en haar party, ze praten erg veel mee en weten nooit een concreet antwoord te geven. Wel weet ze wat het getal 3 is……….3 van …..3 bakken!

  Ook is het wel mooi om te zien dat niemand weet wat het kosten gaat….oplevert!

  Ja ook weer 3 bakken.

  Frans ?> waneer maken we samen die bak bier leeg? ik betaal mee.

 28. Frans van der Krul

  Bart,
  Kom maar langs, van harte welkom.
  Rondje bondje!

 29. Bart

  Tja dan maar samen opmaken want de rest van de crew blijft afwezig?

  Hanny?? Yvonne???

 30. Yvonne Irving PvdA

  Wie wat waar??Ja hoor ik ben er bij. Rode roos in linker knoopgat.

 31. Hanny

  Ik ben er ook, zeg maar waar en wanneer.

 32. Bart

  pffffffffff ik hou nietr van rode rozen in het linker knoopsgat………Val meer op neutrale vrouwen. 🙂

  Hanny? red me aub?

  Frans de ideale mix:

  Namelijk:

  men nemen één kratje bier van de vakbondspief
  één cynische maar leuke man
  Hanny erbij
  Yvonne met een knoopsgat

  en gezellie word het.

  Nu de afspraak nog!

 33. Frans van der Krul

  Beste Hanny,Yvonne ,Bart en Richard Kok,
  van harte welkom vrijdag 10 febr om 20.00 uur bij mij thuis.
  Kunnen we gezellig napraten ipv schrijven, onderwerp is voor mij nu gestopt.Gaarne jullie reactie.

 34. Richard Kok

  @Frans
  Ik ben er niet bij. Heb andere verplichtingen. Maar vind het wel leuk dat een online discussie offline opvolging krijgt. Het mooiste is dat de uitkomsten van de offline meeting hier weer online worden gedeeld.

 35. Bart

  @ allen,

  Ik ben met griep gekluisterd aan mijn bankstel derhalve het voorstel iets later qua datum af te spreken?
  Wil graag eens een avondje lekker babbelen over “ons Doesburg”.

  Is dat oke of is het bier aan de datum?

 36. Frans van der Krul

  Richard,
  Zal je op de hoogte houden van de offline activiteiten.
  Bart,
  Sterkte aan bier is altijd een houdbaarheidsdatum nl;als deze op is.Hahahaha

 37. Bart

  Frans? (van der Krul:)

  Vraag even aan richard mij emailadres aub?
  Ik mail je wat zaken toe dan.

  Bart

 38. Frans van der Krul

  Bart,
  Mijn mailadres is: frans.vanderkrul@gmail.com

 39. Diana

  En zo eindigt wat misschien een echte inhoudelijke discussie had kunnen worden – dat was het nml. nog niet bij gebrek aan echte informatie – in een datingsite. Jammer.

 40. Bart

  @ Diana?

  Als de date dan lukt heb je voordeel want je gaat dan van 6 bakken samen naar 3!!!!!

  En dat is wat je noemt kostenbesparend!

  Lees eens terug en zie de serieuze opmerkingen! Maar toen was je er niet!

 41. robert duis

  Kom het allemaal lekker bespreken / uitvechten / argumenteren op Dinsdag 06 maart in de Limehouse-Jazzclub (Rest. de LIEFDE bij het Stadhuis.

  Met muziek uit de jaren 1920-1930 worden jullie het allemaal met elkaar eens: ALLES in de AFVALBAK behalve de muziek uit de Roaring Twenties > Duke Ellington c.s.

  information: http://www.limehouse-jazzband.nl

 42. Spelers Doesburgs Cabaret

  Zie ons nieuwe filmpje op de website: Afvalgate!
  (www.hetdoesburgscabaret.nl rubriek: filmpjes)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑