Op donderdag 2 februari brengt Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin, een bezoek aan gemeente Doesburg. Na een werklunch gaat hij op het stadhuis in gesprek met het college, raadsleden en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groepen.


Het gesprek vindt plaats in de ‘stoomtram’. Daarmee wordt een verschillende plekken in de stad bezocht om een aantal aandachtspunten binnen de gemeente nader toe te lichten vanuit de ambities van ‘nieuwe cultuurhistorische economie’. De plaatsen die bekeken worden zijn: de Turfhaven, de Lage en Hoge Linie, Gasthuiskerk en de Commanderije.


Daarna volgt om 16.30 uur een bijzondere raadsvergadering waar samen wordt gesproken over het ‘nieuwe cultuurhistorische economie in Doesburg’ en daarnaast staan de samenwerkende gemeenten bij gedecentraliseerde taken op de agenda, met nadruk op Jeugdzorg van de provincie.


Het bezoek van Cornielje stond eerder gepland op 1 december vorig jaar. Door het tbs-incident werd het bezoek op het laatste moment afgelast.