Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) van Tennisvereniging Doesburg (TVD2002) trad na 12 jaar voorzitter Henk Heij af. Heij was de voorzitter sinds het ontstaan van TVD2002 uit de fusie van de twee Doesburgse tennisverenigingen Tennisclub Doesburg en de LTC Beinum. Als dank voor zijn inspanningen heeft de vereniging gemeend hem op te nemen in de “Wall of Fame”.

 

Heij verzorgde de onthulling van deze plaquette met daarop alle namen van de ere leden en leden van verdienste van de verenigingen. Zij waren ook allen uitgenodigd maar helaas niet allemaal in de gelegenheid om de ceremonie bij te wonen. Op de foto staan (vlnr) Marja Bongers-Janssen, Jan Roering, Henk Heij en Be Nijsse. Niet aanwezig maar wel opgenomen zijn: Fred Jansen, Martin Beijer, Bertus Bieleman en Joop Crooij. Menigeen liet achteraf hun waardering per e-mail aan het bestuur stuurden.

 

Heij laat een gezellige, financieel gezonde en bloeiende vereniging achter waarbij de volledige renovatie van de kantine een mooi sluitstuk vormde van zijn “regeerperiode”. Penningmeester Remco Nühn veronderstelde tijdens dezelfde ALV dat deze renovatie significant heeft bijgedragen aan de gestegen kantine-omzet het afgelopen jaar.

 

Tijdens de vergadering werd de voorzittershamer over gedragen aan opnieuw Henk Scholten. Scholten nam reeds enige tijd de honeurs als voorzitter waar. Scholten werd onder applaus van de aanwezige leden unaniem verkozen tot de voorzitter. Verder kan worden gemeld dat secretaris Rien Olijve is geemigreerd naar Frankrijk. Hij runt er samen met zijn vrouw een kleinschalige camping in Zuidwest Frankrijk, niet ver van Toulouse.

wall of fame