Mantelzorgers uit de gemeente Doesburg kunnen door de notaris worden geïnformeerd over financiële zaken. De bijeenkomst wordt gehouden op 8 oktober van 13.30 tot 15.30 uur in de kantine van De Linie aan De Linie 4 in Doesburg.

 

Als u voor een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger. Meestal gaat het om zorg voor een familielid, zoals partner, ouder, kind, broer of zus maar het kan ook gaan om zorg voor iemand uit uw vriendenkring of uit uw buurt.

 

Als mantelzorger kunt u, net als degene voor wie u zorgt, te maken hebben of krijgen met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage van de AWBZ al ingrijpend veranderd. Veel mensen ervaren de verhoogde eigen bijdrage als onrechtvaardig en willen graag weten wat zij kunnen doen om de eigen bijdrage te voorkomen of te verlagen.

 

Notaris mr. J.A. te Lindert informeert u wat de mogelijkheden zijn om uw vermogen in eigen hand te houden. Daarnaast krijgt u informatie over schenking- en erfrecht, wilsonbekwaamheid en andere belangrijke regelingen waarmee u te maken kunt krijgen. Ook is er gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit te wisselen en aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om persoonlijk iets met de mantelzorgconsulent te bespreken.

 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur en is gratis toegankelijk. Wel is opgave gewenst, dit kan tot 1 oktober  door te bellen naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van De Linie (1ste verdieping), De Linie 4, 6982 AZ Doesburg en is een initiatief van VIT. Voor meer informatie bel VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of kijk op www.vithulpbijmantelzorg.nl