Het terugtrekken van wethouder Willem Bouman uit het college van B&W door de SP heeft er alle schijn van dat de SP weinig vertrouwen heeft in de tekst en uitleg van haar eigen wethouder over de vorig jaar ondertekende intentieverklaring over samenwerking met de regio Arnhem. Dat laten de oppositiepartijen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk persbericht over de politieke crisis in Doesburg weten.

 

‘In de verklaring van de SP deelt zij mee dat zij haar wethouder uit het college terugtrekt. Het heeft er alle schijn van dat de SP weinig vertrouwen heeft in de tekst en uitleg die haar eigen wethouder in deze zaak zou kunnen geven. In ieder geval is deze actie geen illustratie van de “collegeverantwoordelijkheid” waarop de SP zich in haar verklaring laat voorstaan’, aldus de oppositiepartijen.

 

In de verklaring van de SP worden volgens de oppositiepartijen het verwijt van de genoemde partijen als “gedoe over processen en procedures” afgedaan. ‘Daarmee doet de SP geen recht aan het belang van processen en procedures: deze vormen een belangrijk element in ons rechtssysteem. Bovendien: het gáát hier wel ergens over.’

 

Tenslotte bevat de verklaring van de SP een sneer richting D66, als zou deze laatste partij “niet collegiaal” zijn, stellen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. ‘Daarbij gaat de SP eraan voorbij dat een raadslid, -ook van een partij die is vertegenwoordigd in het college, frank en vrij moet kunnen opereren. En soms kan dat betekenen dat een standpunt wordt ingenomen dat afwijkt van dat van het college. D66 heeft haar naam op dat vlak de afgelopen periode eer aan gedaan. De SP heeft kennelijk de kern van het dualisme nog niet verinnerlijkt.’

 

Op dit ogenblik is volgens de oppositiepartijen nog niet te zeggen hoe het nu verder gaat met het bestuur van Doesburg. Duidelijk is dat met het vertrek van de SP wethouder veel expertise verloren gaat, stellen de partijen. ‘We zullen met z’n allen een manier moeten vinden om dit op te vangen.’