Welzijnsinstelling Caleidoz uit Zevenaar verzorgt vanaf 1 maart de AWBZ-dagbesteding en de maaltijdvoorziening als onderdeel van het ouderenwerk. Het overige ouderenwerk waaronder de inloop op De Linie wordt na 6 maart opgestart. Vanaf dan verzorgt Caleidoz het volledige ouderenwerk in Doesburg. Caleidoz is al jarenlang in Zevenaar actief en sluit een contract af tot 1-1-2015 met gemeente Doesburg.

 

Er was volgens de gemeente Doesburg rekening gehouden met de doorstart van Carion, maar dat heeft niet plaatsgevonden. Er is met spoed gewerkt aan opvolging voor het ouderenwerk, zo laat de gemeente weten. Dat is nu gevonden in een nieuwe partner Caleidoz. Het college van B&W moet hierover nog definitief een besluit nemen op 5 maart. Daarna wordt het contract ondertekend met Caleidoz.

 

Het ouderenwerk en de inloop op De Linie richt zich op inwoners van de Gemeente Doesburg. Het ouderenwerk heeft als doel het zelfstandig wonen en functioneren van ouderen te bevorderen.

 

Het handhaven en optimaliseren van de zelfredzaamheid en zelfregie van de ouderen en hun sociale netwerk is het uitgangspunt bij het aanbod van de dienstverlening. De inloop heeft als doel een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om inwoners te stimuleren tot participatie en de gelegenheid te krijgen tot ontplooiing.

 

Naast het ouderenwerk voert Caleidoz de AWBZ-dagbesteding uit op De Linie. Wethouder Willem Bouman is blij met de gevonden oplossing voor het ouderenwerk, de inloop en de AWBZ-dagbesteding. ‘Er is hard gewerkt en in korte tijd is er een kwalitatief goede oplossing gevonden voor de ouderen in Doesburg. We kunnen dan ook tevreden zijn dat deze goede voorziening behouden blijft voor Doesburg’, aldus Bouman.