Petitie om afvalbeleid in Doesburg terug te draaien

Verontruste bewoners van Doesburg hebben een petitie opgesteld waarin ze vragen om handhaving van de plasticcontainers op de Kloostertuin in het centrum van de stad en op de plekken in de andere wijken. De opstellers van de online petitie stellen dat ze constateren dat de praktische consequenties voor de inwoners van Doesburg van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval onvoldoende in kaart zijn gebracht.


De petitie is sinds vrijdagavond online en te vinden via http://afvaldoesburganders.petities.nl. Opstellers van de petitie zijn Lo Cohen en Edwin Hagedoorn, inwoners van het centrum van de stad en verontrust over de gevolgen van het nieuwe afvalbeleid van Doesburg.


‘Half juli, na de informatieavonden over het nieuwe afvalinzamelingsysteem, kondigden we een oproep aan de gemeenteraad aan. De vraag was om nog eens goed na te denken over wat het nieuwe afvalinzamelingsysteem dat 2013 in Doesburg wordt ingevoerd, voor de inwoners zal gaan betekenen. Op dat bericht kwamen veel, voornamelijk zeer positieve, reacties. Niet alleen Doesburgers reageerden, maar ook inwoners van buurgemeenten die al een systeem kennen zoals dat in Doesburg lijkt te gaan komen’, aldus Cohen.


De kern van de petitie die sinds 3 augustus beschikbaar is, is om de lokale overheid nog eens goed te laten kijken naar de praktische gevolgen voor de inwoners van het nieuwe afvalbeleid. ‘En handhaaf in elk geval de nu vertrouwde inzamelpunten voor plasticafval’, aldus Cohen.


Naast een online petitie zijn er ook handtekeningenlijsten beschikbaar voor mensen die niet over internet beschikken. Cohen stelt dat een telefoontje naar 0313-474774 voldoende is om zo’n lijst te krijgen. Het e-mail adres voor de actie is: afval-doesburg-anders@kpnmail.nl .


Eind september behandelt de gemeenteraad het verzoek. Cohen: ‘Op 20 september is er een commissievergadering waarin we het verzoek kunnen toelichten. Wij willen die gelegenheid zeker aangrijpen. Met een overweldigend aantal steunbetuigingen kan de gemeenteraad niet om een herbezinning heen’.

22 reacties

 1. robert duis

  Goed initiatief!

 2. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Over de gevolgde procedure rondom de totstandkoming van het nieuwe afvalbeleid heeft de CDA fractie haar frustratie al meermalen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Het niet betrekken van de inwoners, de wijkraden en het niet informeren van de keuzemogelijkheden aan de burgers was in januari dit jaar voor de CDA reden om tegen het voorgestelde afvalbeleid te stemmen. Overduidelijk was toen al dat een meerderheid van de Doesburgers vonden dat het nieuwe afvalbeleid hen “door de strot werd geduwd”. Om die reden heeft het CDA als enige partij, juist vanwege het gebrek aan communicatie en informatie richting de Doesburgers, tegen het voorstel gestemd. Ons tegenvoorstel om de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid uit te stellen om alsnog de Doesburgers te informeren over de mogelijkheden, maar ook over de kosten (!), is door een raadsmeerderheid afgewezen. Meer info: http://www.cda.nl/Doesburg/Actueel/Nieuws/2012/1/4/Waarom_stemde_CDA_fractie_wel_tegen_afvalbeleid_.aspx

 3. Jerry van Eizenga

  Het is niet alleen het probleem voor de binnenstad, maar ook voor de Molengaarde. Weliswaar is het misschien wel mogelijk om 3 i.p.v.2 bakken,te plaatsen, maar waarom is dit nodig.Het huidige systeem gaat prima en het is geen moeite om af en toe of regelmatig , los plastic afval bij de werf of de Deka te droppen.
  De dubbele bak is nog perfekt in orde en te zeggen,dat hij afgeschreven is, en dat hij daarom vervangen moet worden,is totale onzin en geld verspilling. Dit moet absoluut gestopt en herzien worden.

 4. Bert Stulp (GroenLinks Doesburg)

  Rob Gossink klopt zich hier nu wel erg op de borst. Het CDA zou als enige partij tegen het nieuwe afvalbeleidsplan hebben gestemd. Hij zou toch echt beter moeten weten.
  Ook GroenLinks heeft tegen gestemd. Ook toen was het verzet van de bevolking tegen het 3-bakken systeem al duidelijk tot de raad doorgedrongen. Dit verzet was voor GroenLinks de reden om tegen te stemmen. Wat partijen als PvdA, VVD, SP, Stadspartij en D66 nu zullen gaan doen, is nog volstrekt onduidelijk. Blijven ze bij hun standpunt, dan geven ze hiermee aan niet naar de bevolking, die ze heeft gekozen, te willen luisteren. Gaan ze door de bocht, dan geven ze aan het enkele maanden geleden helemaal fout te hebben gezien. Wij wensen ze veel wijsheid toe bij het formuleren van hun standpunt in september.

 5. Rob Gossink

  Bert, je hebt helemaal gelijk. Ik stond nog even in de vakantiemodus.

 6. Petra

  Heel goed initiatief! Wat mij echter niet geheel duidelijk is, is of het gaat over de plasticverzamelcontainers die moeten blijven. Of om de praktische consequenties voor alle inwoners van Doesburg (wiens mening nooit gevraagd is) eens goed in kaart te brengen.

  Want, waar laat je 3 grote afvalcontainers in je tuin? Is het dan echt goedkoper (voor de gemeente of voor de burger)? Blijft het goedkoper? Waarom is het goedkoper? Als je container niet helemaal vol is, moet deze wel geleegd worden omdat je anders 3 weken moet wachten enz. enz. enz.

 7. robert duis

  Petra ….. heeft U geen achternaam? Of denkt U misschien dat alle Doesburgers weten wie er achter de naam “Petra” schuil gaat?
  In vele opzichten een hinderlijke gewoonte om anoniem- of in dit geval semi-anoniem een reactie te geven in het openbaar- of in dit geval op de website http://www.doesburgdirect.nl

  Bij deze een ernstige oproep richting de webmaster en tevens beheerder van deze website – de heer Richard Kok – om geen reacties meer te plaatsen van mensen die dat niet met hun voor- en achternaam doen. Waarvan Akte!

 8. Frans van der Krul

  Dames, Heren, Politici,
  Ik hoop dat het meer wordt dan alleen maar luisteren naar de mening van inwoners van Doesburg en hiermee terug komen op hun eerder ingenomen standpunt.Zal dit zeker niet zien als een fout standpunt maar meer als een verbeterd voortschrijdend inzicht.

 9. Petra

  Beste Robert,

  We verschillen hierover duidelijk van mening. De inhoud van mijn bericht is netjes on-topic. Ik val anderen niet aan en gebruik geen valse naam. Heel vaak hoef je om privacyredenen je échte naam juist niet op te geven op dit soort sites en forums. Ik vind de mogelijkheid anoniem te kunnen reageren vooral een voordeel. Zo spreken mensen uit wat ze werkelijk vinden. Een community als deze staat of valt bij de mogelijkheid om zonder moeite en ook anoniem op artikelen te reageren. Wellicht levert dat nog meer bijdragen en boeiende discussies op.

  Mijn emailadres is netjes bekend bij de beheerder van deze site.
  Mocht de webmaster twijfelen: Use an Alias, Leave Better Comments [STUDY] (http://mashable.com/2012/01/12/pseudonym-commenters-leave-better-comments/)

 10. robert duis

  Dan zijn wij er (met of zonder Uw wetenschappelijke verwijzing) :
  “Zo spreken mensen uit wat ze werkelijk vinden”. Mijn voorkeur gaat uit naar mensen die zich bekend maken en niet “lekker (laf) anoniem” zich uitspreken met zaken die ze werkelijk vinden en bovendien schermen met de bekende “privacy”.
  Kies je voor “privacy”? Better not write on websites at all!

 11. Richard Kok

  Bij communiceren heb je twee partijen – een zender en een ontvanger – die informatie uitwisselen. Daarbij kijken ze elkaar aan, luisteren ze naar elkaar en ondersteunen ze hun woorden eventueel met gebaren of gezichtsuitdrukkingen. We weten met wie we praten en alles is transparant.

  Door de komst van internet en de opmars van zogeheten shocklogs is de manier van communiceren veranderd. Niet per definitie slechter, zeker niet wanneer we het gemak (vanuit huiskamer meepraten) en snelheid (direct kunnen reageren) in ogenschouw nemen. Feit is dat er door deze ontwikkeling ruimte is ontstaan om vanuit anonimiteit je mening te ventileren.

  Dat hoeft per definitie niet slecht te zijn. Vanuit anonimiteit worden prima inhoudelijke reacties geplaatst met onderbouwing van argumenten. Maar helaas is dit niet altijd het geval. Vanuit anonimiteit, en dan zeker veilig vanachter jouw eigen computer in jouw eigen woonkamer, is het voor veel mensen makkelijker om een bepaalde lijn over te gaan. Een fatsoenslijn, zou je het kunnen noemen.

  Vanuit onze huiskamer vinden we dat ene bedrijf, die ene buurman of die ene voetbalclub net een stukje slechter, akeliger of vervelender. Maar je zegt het niet, wanneer je oog in oog staat met die ene persoon. En dat is misschien wel de kern van het onderwerp. Ik schaar dat onder fatsoensnormen. Je respecteert elkaar, ondanks dat je anders denkt. Betekent dat dan dat je jouw mening niet kunt geven? Nee, natuurlijk niet. Ondanks dat je jouw woorden wat meer weegt, kun je prima jouw punt maken. Sterker nog, een punt maken met fatsoenlijke woorden vanuit volledige openheid zorgt juist voor extra respect. Het verschil wordt immers altijd gemaakt op inhoud.

  Reageren vanuit anonimiteit zorgt vaker voor ongenuanceerde reacties. Er wordt vaker op de man gespeeld, en dat is niet bevorderlijk voor de voortgang van een gesprek/discussie. Zelf reageer ik louter met volledige naam. Dat vind ik prettiger, eerlijker en fatsoenlijker. Zo voelt het.

  Waarom is het dan mogelijk om wel anoniem te reageren op DoesburgDirect.nl, zult u zich afvragen. Nou, dat is vanwege een puur technische reden. Het is nog niet mogelijk om je te registreren op DoesburgDirect.nl of in te loggen met een Facebook- of Twitter-account. Een van de wensen van DoesburgDirect.nl is om op korte termijn wel te gaan werken met geregistreerde accounts of in te loggen door middel van social login. Maar zover is het nog niet.

  Wat ik het belangrijkste vind is dat we op DoesburgDirect.nl elkaar meer kunnen helpen, inspireren en activeren. Ik vind het heerlijk om geïnformeerd te worden door bijvoorbeeld Frans van der Krul, die werkelijk heel veel weet van talrijke zaken die spelen in onze stad. Of van Gert-Jan Tas, die geselecteerd reageert, maar altijd met inhoud. Of van Jelle Koning, die vanuit zijn rol als voorzitter van de Wijkraad Beinum misschien niet altijd het achterste van zijn tong kan laten zien maar wel inhoudelijke reacties post. Ik kijk soms met gekromde tenen naar de discussies rondom Action en Only for Men waarbij veelal op ongenuanceerde wijze op de man wordt gespeeld. Natuurlijk moet je kunnen zeggen dat je het niet eens bent met een beslissing, maar dat kan in mijn ogen ook op een wat nettere manier.

  Kortom, mijn wens is dat er gereageerd wordt vanuit volledige naam en dat er meer gereageerd wordt met inhoud. Schrijf je reactie eerst uit in Word, laat het desnoods nog eens lezen door een huisgenoot, en tel eerst tot tien voordat je wat op papier zet. En bij twijfel, laat het dan achterwege om te reageren. En natuurlijk mag er weer gereageerd worden op deze reactie 😉

 12. Petra Oolders

  @Richard,

  Dank voor je reactie. Ik ben het op veel punten met je eens. Ik ben ook blij dat je woordkeus anders is dan die van Robert.

  Ik vind dat anonimiteit niet persé ongenuanceerd hoeft te betekenen net zoals het gebruik van een eigen naam niet per se met goed onderbouwde mening te maken heeft. Ik lees hier af en toe ook onnodig harde reacties. Belangrijkste is inderdaad onderbouwd en met respect naar elkaar te reageren, zonder beledigingen of elkaar op ordinaire wijze aan te vallen.

  PS wellicht kan ik meedenken over op WP oplossingen voor registratie?

  Nu maar weer on-topic!

 13. robert duis

  Beste Richard Kok: Heb geteld tot tien……
  Ben blij met Uw analyse van de ontwikkelingen in communicatie in het algemeen. Als Socioloog in ruste en als ex-zakenman kan ik daarover meespreken: Gesprek – Brief – Telegram – Telex – Fax – SMS – Email – Website – Computer en nog veel meer nog modernere communicatie-technieken. Te veel om op te noemen. Wat hetzelfde blijft: de noodzaak van het in acht nemen van fatsoensnormen zoals U deze ook terecht naar voren brengt. Zoals bij het Gesprek het de gewoonste zaak van de wereld is, dat je jezelf aan een ander kenbaar maakt, zo is het ook belangrijk dat in al die andere nieuwe communicatie-technieken hetzelfde principe boven blijft drijven: “Reageren vanuit volledige naam”. (Uw wens in de eerste zin van de laatste alinea).

 14. Lo Cohen

  Het is jammer dat dit onderwerp, dat ging over de wijze van afvalinzameling, nu is ontaard in een discussie over hoe en wat op een internetforum. Ik probeer het terug te halen naar de kern.

  In reactie op Petra (7 augustus 2012 om 11:45) is mijn antwoord dat het ons gaat om de praktische consequenties voor alle Doesburgse huishoudens. Precies wat Petra aangeeft is de achtergrond van deze petitie. Het idee daarvoor kwam op tijdens in een van de informatieavonden over de locatiekeuze voor ondergrondse containers voor “restafval” in de binnenstad. Gemeentelijke vertegenwoordigers en colporteurs van het afvalbedrijf hielden daar nietszeggende verkooppraatjes in reactie op vragen vanuit de toegestroomde bewoners.

  Het is de stellige bedoeling om goede argumenten aan te dragen om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen.

  Bijdragen daarvoor zijn welkom op het emailadres van de actie: afval-doesburg-anders@kpnmail.nl.

 15. robert duis

  Beste Lo,
  “Het is jammer dat dit onderwerp ….ontaard ……enz”, lijkt mij ietwat zwaar “aangezet”. Zie de eerste reactie op dit onderwerp van ene robert duis: “Goed initiatief!”
  Nogmaals: “Succes met het op andere gedachten brengen van de Gemeenteraad van Doesburg!”

 16. leo

  Het hele probleem met de drie afvalcontainers is de koppige Oost Indische doofheid en halstarrigheid van de stadspartij en haar wethouder.
  Bijna alle partijen hebben gemotiveerd bezwaren ingediend die vervolgens laconiek en zonder steekhoudende motivering terzijde werden geschoven door wethouder Janssen.

  Hier en nergens anders ligt de kern van de huidige problematiek.
  Lo en Edwin: Prima initiatief.
  Nu de politiek nog.

 17. Rob Gossink

  Het is trouwens oorverdovend stil bij de andere politieke partijen die voor het nieuwe afvalbeleid hebben gestemd (SP, D66, PvdA, VVD en Stadspartij). Opvallend is het dat het ook juist die partijen zijn die normaal gesproken Doesburg Direct ook weten te vinden.

 18. Yvonne Irving PvdA

  Aan allen.
  De reactie van de PvdA is nog ongewijzigd.Hiervoor verwijs ik naar onze website waar deze reactie al een tijd te lezen is.
  http://www.doesburg.pvda.nl/nieuws/nieuws/Afvalbeleidsplan+Doesburg.html
  Burger initiatief is altijd goed en wij juichen dit toe! Wij hebben er zelfs om gevraagd in januari toen dit dossier speelde!

 19. Ellen Mulder-Metselaar

  trouwens nooit begrepen dat ik verplicht ben om via een website te reageren maar ok. De VVD heeft gevraagd om een evaluatie in september zodat er nog bij te sturen is voor invoering. Het is nog immer vakantie, politiek gezien dan, de evaluatie en het bezoek aan de gemeente die nu het drie bakken drie weken systeem moet dus nog plaatsvinden, definitieve bsluitvorming volgt dan.
  Dit is door een meerderheid van de Raad besloten en die is democratisch gekozen door de inwoners van Doesburg. Inspreken over dit onderwerpen andere is mogelijk in de diverse openbare commissievergaderingen.

 20. Aernoudt Bottemanne

  @Ellen: welke gemeente geldt hier als ‘voorbeeld’? (lees: welke gemeente gaat er bezocht worden, die nu reeds met het 3 bakken, 3 weken systeem werkt)

  Wat gaat er tijdens dat bezoek bekeken worden? Welke cijfers, welke resultaten? Tegen welke cijfers en verwachtingen gaan deze worden afgezet? Dan kunnen de Doesburgers zien op welke gronden de keuze wordt genaakt, maakt het wel zo transparant.

 21. Ellen Mulder-Metselaar

  @Aernoudt
  -raalte
  – wij gaan dan kijken of de inwoners tevreden zijn over de wijze van inzameling. Alle vragen die er inmiddels door iedereen gesteld zijn zullen dan aan de orde komen. Dit heeft dus ook betrekking op de hoeveelheid bakken, geur/stankoverlast, hoe ga je om met de 3 weken cyclus etc.
  Daarna gaan we in een commissievergadering hier over verder praten en kijken wat er mogelijkerwijs nog gewijzigd moet worden, dit natuurlijk ook afgezet tegen het finc. plaatje.

  Ellen

 22. Bert Stulp (GroenLinks Doesburg)

  Ik heb net even gekeken op de website van de gemeente Raalte.
  Wat blijkt? Het groene- en grijze afval wordt daar om de week opgehaald. Het plastic afval wordt opgehaald in zakken. Dus helemaal geen drie bakken en geen drie-wekelijkse inzameling zoals in Doesburg het plan is..
  Dit zakken-systeem is nog in een motie door GroenLinks voorgesteld in januari maar werd door wethouder Jansen aan de kant geschoven met het argument dat deze zakken bij storm wegwaaien. Niet een erg sterk argument lijkt me.
  Beste Ellen: hoe kunnen we nu Doesburg en Raalte met elkaar vergelijken als de twee systemen zo verschillend van elkaar zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑