De opstellers van de petitie ‘afval Doesburg anders’, waarin Lo Cohen en Edwin Hagedoorn oproepen om de plasticcontainers te handhaven, zijn verrast door informatie van de gemeente Doesburg. Ze stellen dat de informatie die het college heeft verzameld tijdens de informatieavonden voor de binnenstad begin juli kennelijk geen aanleiding heeft gegeven om het beleid aan te passen. Cohen en Hagedoorn roepen dan ook op tot nog meer ondertekenaars van de petitie.


Op 17 juli verzochten Cohen en Hagedoorn de gemeenteraad van Doesburg om de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van inzameling van huishoudelijk afval eens goed te heroverwegen. De kern van hun verzoek en ook van de petitie is handhaving van de bestaande inzamelpunten voor plasticafval nabij de supermarkten. Cohen en Hagedoorn kregen volgens eigen zeggen bericht dat het verzoek in een commissievergadering op 20 september zal worden behandeld.


‘Wij werden verrast door de officiële berichtgeving van de gemeente in het Streekjournaal van 31 augustus. Daar wordt gesproken over het thuisbezorgen van de containers voor het plasticafval. Wie deze niet wenst, dient zich af te melden voor 20 september. De begeleidende brief bij het informatiepakket voor de huidige gebruikers van de duobak meldt: “…krijgen een speciale container aangeboden voor het verzamelen en aanbeiden van hun kunststof verpakkingsafval.”’, aldus Cohen.


Cohen stelt dat het vreemd is dat je moet laten weten dat niet van een (ongevraagd) aanbod gebruik maakt. Het is volgens Cohen gebruikelijk dat je moet aanmelden voor diensten die je wilt en niet omgekeerd. Cohen: ‘De datum van 20 september verbaast ons: er wordt kennelijk geen rekening gehouden met de uitkomsten van een mogelijke heroverweging door de gemeenteraad’.


‘De informatie die het college heeft verzameld in de informatieavonden begin juli voor de binnenstad heeft kennelijk ook geen aanleiding gegeven voor enige aanpassing. Het is nog niet duidelijk waar de inzamelpunten voor die containers straks zullen komen. Die plaatsen kunnen voor inwoners van invloed zijn op de keuze die zij zullen maken’, aldus Cohen.


Dat de gemeente nu start met het uitzetten van de containers voor plastic verpakkingen hoeft voor niemand een reden te zijn om de petitie niet te tekenen, stellen Cohen en Hagedoorn. Wie afziet van de plasticcontainer spreekt volgens Cohen en Hagedoorn een voorkeur uit voor het huidige systeem van inzameling van plasticafval. Hij/zij spreekt zich dus uit voor handhaving van de inzamelcontainers op de plekken waar die nu aanwezig zijn, nabij de supermarkten, aldus de petitieopstellers.


‘Wij roepen Doesburgers dan ook op om massaal af te zien van de aangeboden container voor plasticafval. Door de petitie te ondertekenen, voor zover niet al gedaan, kan dit extra duidelijk gemaakt worden’, aldus Cohen.