Naar verwachting zal eind dit jaar de visie, het structuurplan met de deelprojecten rond de toekomst van de Hoge en Lage Linie in Doesburg worden aangeboden aan het college. Dat laat de gemeente weten. De gemeente heeft het Gelders Genootschap opdracht gegeven tot het maken van een rapport. Dit rapport, onder andere voorzien van aanbevelingen, wordt tijdens de raadscommissie VROM op 3 december toegelicht door het Gelders Genootschap.

 

Doel van het rapport is om een meer gedetailleerd inzicht in de huidige ruimtelijke karakteristiek vanuit cultuurhistorisch oogpunt te krijgen, en om een beter en meer gedetailleerd beeld te krijgen van de precieze cultuurhistorische waarden in relatie met de Hoge en Lage Linie en wat er nodig is om deze waarden te herstellen.

 

Het rapport bevat veel aanbevelingen op het gebied van het behandelen van bomen en planten. Over het eventueel openstellen van de Hoge Linie voor wandelaars wordt geen melding gedaan. Eerder dit jaar liet wethouder Henk Westra weten voorstander te zijn van het openstellen van de Hoge Linie voor publiek. Hij ziet toeristische mogelijkheden voor Doesburg. De grootste politieke partij van Doesburg, SP, liet daarop weten hier faliekant op tegen te zijn.

 

Tijdens de raadscommissie VROM begin december zal het Gelders Genootschap het rapport toelichten, waarna de politiek nieuwe input heeft om zich te buigen over de koers van de vestingswerken van Doesburg.